Universiteit Gent

NL | EN
Om als één van de beste universiteiten ter wereld aan baanbrekend onderzoek te doen, hebben we naast onze ambitie ook heel wat middelen nodig. Steun daarom de UGent en maak het verschil.
Andere Projecten
Fonds Marleen Temmerman

Prof. dr. Marleen Temmerman stond mee aan de wieg van de oprichting van het International Centre for Reproductive Health (ICRH) in 1994 aan de UGent. Begin 2013 nam ze een nieuwe uitdaging aan en werd  hoofd van het Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van de Wereldgezondsheidsorganisatie van de Verenigde Naties in Genève.

 

Via het Fonds Marleen Temmerman wil  de Universiteit Gent eer betuigen aan deze bezielde academica en wil ze de verdere ontwikkeling van het ICRH blijven ondersteunen.

Ieder jaar worden vanuit het fonds enkele projecten geselecteerd waaraan het fonds een financiële bijdrage wil leveren. Ook u kan daarbij helpen.

 

In 2014 zal het Fonds Marleen Temmerman steun verlenen aan volgende drie projecten

 

Huisbezoeken bij pas bevallen vrouwen in Kenia, Mozambique, Burkina Faso en Malawi

Binnen het project MOMI (‘Missed Opportunities in Maternal and Infant Health: reducing maternal and newborn mortality and morbidity in the year after childbirth through combined facility- and community-based interventions’) wordt onderzocht hoe de gezondheid van moeders en hun baby’s kan worden verbeterd door gebruik te maken van reeds bestaande systemen en voorzieningen.

Er werd een analyse gemaakt van de bestaande postnatale zorg in vier Afrikaanse landen: Kenia, Mozambique, Burkina Faso en Malawi. Op basis van deze analyse werden ideeën voor interventies uitgewerkt om die zorg te verbeteren.  Een van die interventies is dat lokale gezondheidswerkers (‘community health workers’) en traditionele vroedvrouwen, die beide op vrijwillige basis werken, huisbezoeken afleggen bij vrouwen en baby’s gedurende de eerste dagen en weken na de bevalling. Tijdens deze bezoeken geven de gezondheidswerkers gezondheidsinformatie aan de vrouwen en checken ze of moeder of baby in goede gezondheid zijn. Indien nodig sturen ze moeder en baby door naar een gezondheidspost voor verdere zorg. 

Hoe het Fonds Marleen Temmerman dit project zal ondersteunen? 

Het MOMI project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, maar bijkomende middelen van het Fonds Marleen Temmerman zullen gebruikt worden voor het aanmaken van specifiek gezondheidsvoorlichtingsmateriaal en voor het aanschaffen van fietsen voor de vrijwilligers die de huisbezoeken afleggen.

 

Een stageprogramma voor Afrikaanse onderzoekers

ICRH geeft de voorkeur om voor haar onderzoeksprojecten in ontwikkelingslanden te werken met lokale onderzoekers, maar die zijn moeilijk te vinden.  Er is een nijpend tekort aan goed getrainde onderzoekers op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, en dit is des te meer het geval in Afrika, waar de noden nochtans zeer groot zijn.

ICRH heeft een intensief trainingsprogramma opgezet waarbij Afrikaanse onderzoekers gedurende een half jaar ondergedompeld worden in de onderzoeksactiviteiten bij ICRH in Gent, en daarna nog een half jaar ervaring gaan opdoen met veldwerk in Kenia of Mozambique. Deze stage moet hen voorbereiden op het zelf uitschrijven, opzetten en leiden van onderzoeksprojecten en draagt bij tot de algemene capaciteitsontwikkeling op het gebied van seksueel en reproductief gezondheidsonderzoek in Afrika. Een eerste stagiaire – de Nigeriaanse arts Emilomo Ogbe - startte half 2013 in Gent, en zal begin 2014 haar stage verder zetten in Kenia. 

Hoe het Fonds Marleen Temmerman dit project zal ondersteunen? 

Het is de bedoeling om elke zes maanden een nieuwe stagiaire te laten starten. Aan de stagiaires wordt een leefgeld van 1500 euro per maand betaald. Deze kost is op geen enkele manier gesubsidieerd, en daarom worden hiervoor extra middelen via het Fonds Marleen Temmerman gezocht.

 

Onderzoek naar seksueel geweld in Mombasa (Kenia)

Verkrachtingen en meer algemeen geweld tegen vrouwen (en kinderen) zijn helaas frequente verschijnselen in Kenia. In 2007 richtte het ICRH Kenia, in samenwerking met de Universiteit Gent en het Keniaanse Ministerie van Gezondheid, het Gender Based Violence Recovery Centre (GBVRC) op, met het doel om niet alleen medische verzorging te bieden, maar ook de nodige psycho-sociale en juridische ondersteuning te verschaffen. Sinds de oprichting werden reeds meer dan 4000 slachtoffers geholpen, waarvan 80% vrouwen en meer dan de helft jonger dan 18 jaar.

Naast hulpverlening worden er vanuit het GVBRC ook sensibiliseringsactiviteiten opgezet, worden er trainingen over omgang met geweldslachtoffers aangeboden aan ziekenhuispersoneel en gebeurt er onderzoek naar de prevalentie en de preventie van geweld. 

Hoe het Fonds Marleen Temmerman dit project zal ondersteunen? 

Gedurende de voorbije jaren werd een schat aan gegevens verzameld tijdens de intake interviews en de opvolging van slachtoffers. De verwerking van deze gegevens kan aanzienlijk bijdragen tot het inzicht in geweldpatronen, wat dan weer van groot belang is voor het wetenschappelijk onderbouwen van preventiemaatregelen en omgang met slachtoffers en daders. ICRH/Universiteit Gent speelt hierbij een belangrijke rol en met bijdrages van het Fonds Marleen Temmerman zullen onderzoekers hierop kunnen verder werken.

 

U kan deze projecten mee ondersteunen door een gift te doen aan het Fonds Marleen Temmerman.

Giften kunnen online of door overschrijving op het rekenningnummer van het Universiteitsfonds UGent BE26 3900 9658 0329 (BIC : BBRUBEBB) met vermelding FWUGent/GE/124.

 

AGENDA
Nog geen events gepland.