Universiteit Gent

NL | EN
Om als één van de beste universiteiten ter wereld aan baanbrekend onderzoek te doen, hebben we naast onze ambitie ook heel wat middelen nodig. Steun daarom de UGent en maak het verschil.
Beginselverklaring
De Universiteit Gent wenst bij de fondsenwerving in het kader van haar Universiteitsfonds de volgende beginselen na te leven:
  • de bestemming van de fondsen door de financier te respecteren, in overeenstemming met de interne en externe regels over het financieel beheer van de Universiteit Gent;
  • de academische vrijheid te verzekeren voor alle academische activiteiten die dankzij het Universiteitsfonds worden gefinancierd;
  • de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd dankzij het Universiteitsfonds, in eigendom van de Universiteit Gent te houden;
  • transparant te communiceren over de fondsenwerving in het kader van het Universiteitsfonds en over de academische activiteiten die dankzij het Universiteitsfonds worden gefinancierd;
  • het Universiteitsfonds te laten beheren door een interne commissie die (half)jaarlijks rapporteert aan het Bestuurscollege van de Universiteit Gent;
  • alle wettelijke verplichtingen die de werking van het Universiteitsfonds betreffen, strikt na te leven.
DEEL VIA
Wat hebben we gerealiseerd?