Vakfeedbackcommissie

Taak

De vakfeedbackcommissie is een subcommissie van de Commisie Kwaliteiszorg Onderwijs (CKO) en heeft tot taak de vakfeedbackresultaten van studenten te bespreken en te beoordelen. Ze vergaderen 2 keer per jaar, in december (bespreking resultaten tweede semestervakken en jaarvakken vorig academiejaar) en in mei (bespreking resultaten eerste semestervakken lopend academiejaar).

Samenstelling

ZAP

 • Mieke Uyttendaele (onderwijsdirecteur, voorzitter)
 • Marjan De Mey (COB-lid Bio-ir)
 • Kristof Demeestere (COB-lid Bio-ir)
 • Leen De Gelder (COB-lid ind. ing)
 • Diederik Rousseau (COB-lid ind. ing)
 • Peter Bossier (COB-lid Int. Ma)
 • Peter Finke (COB-lid Int. Ma)

AAP/OAP

 • Campus Coupure: Pieter Nachtergaele
 • Campus Kortrijk: Christophe Wille
 • Campus Schoonmeersen: Els Debonne

Studenten

 • Campus Coupure: Wannes Dewulf
 • Campus Kortrijk: Margaux Nemegeer
 • Campus Schoonmeersen: Jaron Verstraete

FDO-beleidsmedewerker

 • Chantal Hongenaert

Links

Contact

Chantal Hongenaert