Propere vijvers, lekkere garnalen!

(28-08-2020) UGent onderzocht hoe gezonde garnalen, optimale groei en duurzaamheid voor het milieu gecombineerd kunnen worden.

Vandaag komt zo’n 55 procent van alle tropische garnalen uit kweekvijvers, een percentage dat de komende jaren alleen maar zal toenemen, want de vangst op zee stagneert al meer dan een decennium. Kwaliteitscontrole en traceerbaarheid zijn twee voordelen van gekweekte garnalen in vergelijking met garnalen gevangen op zee. Anderzijds kan vijverkweek zeer vervuilend zijn voor het milieu: uitwerpselen van garnalen, onverteerd voer, chemicaliën en antibioticaresiduen verzamelen zich op de bodem van de vijvers. De Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de UGent onderzocht hoe gezonde garnalen, optimale groei en duurzaamheid voor het milieu gecombineerd kunnen worden.

 

‘Eén van de vervuilers in garnalenkweekvijvers is waterstofsulfide (H2S)’, vertelt Dr. Jo De Vrieze, vroeger zwavelwaterstof genoemd. ‘Het ontstaat bij de afbraak van zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten.’ Het H2S is een sterk ruikend giftig gas dat vooral bekend is als de oorzaak van de geur van rotte eieren.

Prof. Nico Boon (UGent): ”We zochten naar een manier om de kwaliteit van het kweekwater gezond te houden voor garnalen, kwekers en de omgeving en vonden die in het toedienen van de juiste nitraatoplossing. Tot 90% van het opgestapelde H2S kon op die manier afgebroken worden.”

In verschillende experimenten werden de juiste dosis en de juiste frequentie van toegevoegde nitraatoplossingen bepaald. De optimale concentratie berekenen is cruciaal, want bij een te hoge dosis, is nitraat schadelijk voor het milieu. Daarenboven werden deze experimenten gecombineerd met de toevoeging van een probioticum; een levend micro-organisme dat een gunstig effect kan hebben op de gastheer. De toediening van het probioticum bleek echter geen effect te hebben.

Dit werk draagt bij aan het verwezenlijken van de Europese Green Deal, waarin een voedselketen centraal staat die niet-vervuilend en toxine-vrij is, en verloopt in samenwerking met INVE Technologies NV met VLAIO funding (Baekeland).

Originele verslaggeving

UGent Crelanleerstoel

additionele verslaggeving

VILT