Bachelorproef Bio-ingenieur

Principes

Je bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding 'bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen'.

Deze bachelorproef, die je in een groep van vier studenten uitwerkt, bestaat uit een literatuuronderzoek en een beperkte praktijkgerichte activiteit (zie studiefiche en het document "Algemene principes betreffende bachelorproef" voor meer details).

In de Tijdlijn Bachelorproef Bio-ingenieurswetenschappen vind je terug wat de stappen zijn en wat je wanneer moet uitgevoerd hebben:

 Tijdlijn Bachelorproef bio-ingenieurswetenschappen 2021-2022

Keuze onderwerp & samenstelling groepen

Je kan de lijst met beschikbare onderwerpen bekijken (in de Ufora-cursussite) bij aanvang van het academiejaar.

Wil je zelf een onderwerp aanbrengen, dan neem je contact op met de facultaire bachelorproefcoördinator, prof. Niko Verhoest

  Vanaf 04/10/21 schrijf je je in in een groep van vier studenten via de Ufora-cursussite.

  Duid in jullie groep een groepsverantwoordelijke aan (deze student wordt dan de contactpersoon voor alle communicatie m.b.t. de bachelorproef).

  In de bachelorproef-applicatie duidt de groepsverantwoordelijke, na overleg (uiteraard!) binnen de groep, jullie vier gekozen onderwerpen aan uit de lijst; of kiest voor de optie "wij stellen een eigen onderwerp voor" indien dit het geval is. Deadline voor indienen keuzes: 15/10/2021!

  Vanaf 22/10/2021 worden de toegewezen onderwerpen bekend gemaakt via de bachelorproef-applicatie en Ufora-cursussite.

  Uitvoering bachelorproef

  Uiterlijk op 05/11/2021 plan je met je groep een eerste overleg met de promotor/begeleiders om de afspraken m.b.t. de uitvoering van jullie bachelorproef vast te leggen.

  Op het platform Galileo vinden jullie terug hoe je een bachelorproef moet schrijven en presenteren, alsook hoe je de groepssamenwerking optimaliseert. Dit platform is jullie uitgangsbasis voor alle essentiële informatie m.b.t. wetenschappelijke communicatie. Maak er gebruik van!

  Bijkomende informatie en hulpbronnen zijn gebundeld op de facultaire pagina 'Wetenschappelijke communicatie: tips en tools'. Hier kan je ondermeer de "how to write"-guide en de "How to present"-guide voor studenten kan terugvinden.

  Tijdens de uitvoering van jullie bachelorproef hebben jullie recht op minimaal:

  • één keer feedback op de tussentijdse versie van je geschreven rapport
  • één keer feedback op je tussentijdse presentatie (deadline: vrijdag 1 april 2022)

  Vraag je promotor/begeleiders de feedback te noteren op de feedbackchecklists!

  Geschreven rapport

  Je kan voor je geschreven rapport gebruik maken van de voorziene template (cf. de richtlijnen):

  De richtlijnen waaraan het rapport dient te voldoen, zijn hieronder opgesomd.

  • Taal: Nederlands (met uitzondering van projecten ingediend voor IGEM)
  • Aantal blz: 25 tot 35 (de referentielijst wordt hierin niet meegeteld)
  • Lettertype:
   • Arial
   • Calibri
   • UGent Panno Text
   • Times New Roman
  • lettergrootte: 11 of 12 pt
  • interlinie: 1,2 
  • Formaat: A4
  • Indien papieren kopie: recto-verso afdrukken
  • Titelblad Bachelorproef Bio-ingenieur
  • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo en criteria opgenomen in de "how to write" guide voor studenten)    

  Deadline voor het Indienen van het Bachelorproefrapport: maandag 16 mei 2022, tegen 17.00!

  • De groepsverantwoordelijke laadt een pdf van het geschreven rapport op op de Ufora-cursussite (dit wordt geverifieerd door de FSA; Indien er geen pdf is opgeladen voor het gestelde tijdstip, kan de bachelorproef niet verdedigd worden! 
  • Je bezorgt elk jurylid (inclusief je promotor(s)) een elektronisch exemplaar (pdf):  minimaal 4 exemplaren; 

  Mondelinge verdediging 

  De verdedigingen gaan door op:

  maandag 30  mei 2022
  dinsdag 31 mei 2022

  De groepsverantwoordelijke laadt, uiterlijk de dag voor de verdediging om 17u, de presentatie op op de Ufora-cursussite.

  Jullie verdediging dient te voldoen aan de volgende richtlijnen:

  • Taal: Nederlands
  • Tijd presentatie: max. 15 min;
  • Tijd vraagstelling en verdediging: 15 min - elke student komt hierbij individueel aan bod en wordt hiervoor individueel geëvalueerd.
  • Presentatie volgens de richtlijnen op Galileo en de criteria opgenomen in de "How to present" guide voor studenten

  Begeleiding

  Facultaire bachelorproefcoördinator: Prof. Niko Verhoest

  Bachelorproefcoördinator per afstudeerrichting:

  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "bos- en natuurbeheer": Prof. Lander Baeten
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "cel- en genbiotechnologie": Prof. Marjan De Mey
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "chemie en voedingstechnologie": Prof. Peter Ragaert
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "land- en waterbeheer": Prof. Stefaan De Neve
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "landbouwkunde": Prof. Monica Höfte
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "milieutechnologie": Prof. Jana Asselman

  Beoordeling

  De jury is samengesteld uit:

  • een voorzitter (is één van de bachelorproefcoördinatoren)
  • een secretaris (is één van de bachelorproefcoördinatoren)
  • twee expert juryleden
  • de promotor(s)

  De beoordeling is verdeeld over een aantal deelaspecten, terug te vinden in 'Beoordeling_bachelorproef bio-ir 2021-2022'.

  De criteria waarop de deelaspecten worden beoordeeld kan je terug te vinden in de betreffende beoordelingsformulieren.