Lies Saelens

Lies Saelens behaalde in juli 2022 een Master of Science in Theoretische en Experimentele Psychologie aan de Universiteit Gent. Sinds 1 september 2022 werkt Lies als doctoraatsonderzoeker binnen de onderzoeksgroepen Hedera (Health and Demographic Research) en CuDOS (Cultural Diversity: Opportunities & Socialisation) aan de vakgroep Sociologie. Haar project focust op stigmatisering van mentale gezondheid bij allochtone en meerderheidsjongeren in Vlaanderen en onderzoekt hoe de schoolcontext hierin een rol speelt, meer bepaald de sociale relaties met leeftijdsgenoten en leerkrachten, de schoolcultuur, de schoolstructuur en het schoolbeleid rond mentale gezondheid. Hierbij zal ze gebruik maken van een grootschalige kwantitatieve dataset in combinatie met diepte-interviews bij sleutelfiguren op de scholen. Ze werkt onder supervisie van Prof. Piet Bracke, Dr. Melissa Ceuterick en Dr. Fanny D'Hondt.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer