Spraak (resonantie en articulatie) bij kinderen in resource poor countries/logopedie in resource poor countries/meertaligheid in specifieke populaties in België

Omschrijving: Opstellen specifiek cross linguistisch diagnostisch protocol en behandelingsprotocol bij schisis/opstellen diagnostisch en behandelingsprotocol ban narratieve vaardigheden bij meertalige kinderen
Promotor(en): Kristiane Van Lierde , Evelien d'Haeseleer
Onderzoek(st)er(s): Julie Daelman , Cassandra Alighieri , Kim Bettens , Jolien Verbeke
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Periode: 2020 - 2025