Project funding

  • UGent, middelen van het BOF
  • België, waarbij VLIR-UOS het leeuwendeel inneemt, maar ook deels FWO
  • Europa, e.g., European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)
  • USA, e.g., Bill & Melinda Gates Foundation
  • Partnerlanden in het zuiden zelf, e.g., NASCERE project in Ethiopië