Kortere periodes (2 – 4 weken): buitenlandse stages

Welke soorten stages zijn er?

Er zijn twee soorten stages:

1) een stage die voorzien is in jouw opleidingsprogramma;

2) een vrije of vrijwillige stage die buiten het opleidingsprogramma (studiecurriculum) valt, maar die wel kadert binnen de universitaire opleiding.

 

Waar kun je naartoe ?

In principe kun je zelf een stageplaats in het buitenland aanbrengen en hoeft er hiervoor geen voorafgaand akkoord te bestaan tussen onze Faculteit en de instelling waar je wenst stage te lopen (let wel: er moet wel een stagecontract worden afgesloten (zie verder)). Bij inhoudelijke vragen kun je terecht bij de stagecoördinator van jouw optie; bij vragen omtrent procedure, administratie, … kun je een mail sturen naar .

 

Kan je hiervoor een beurs krijgen ?

Voor kortdurende (2-4 weken) stages zijn de financieringsmogelijkheden beperkt. Er zijn wel reisbeurzen voor stages in ontwikkelingslanden via VLIR-UOS.

Wat moet je doen als je op buitenlandse stage wil ?

Het aanvragen van een stage voorzien in jouw opleidingsprogramma gebeurt via een elektronische procedure. Voor een vrije of vrijwillige stage moet er met het bedrijf of instelling waar je stage loopt (de stagegever) een stage-overeenkomst worden afgesloten. Zonder stage-overeenkomst worden deze stages niet gedekt door de verzekering !
Bijzonder belangrijk is dan ook dat je alle administratieve verplichtingen naleest én opvolgt, die je hier kunt terugvinden: denk onder meer aan het voorzien van een stageovereenkomst, risico-analyse én werkpostfiche ! Het is onverantwoord om op stage te vertrekken zonder dat deze voorgaande stappen werden doorlopen !

De Stagecommissie heeft een FAQ-document opgesteld, dat jullie hier kunnen terugvinden.

 

Natuurlijk is het zeer belangrijk goed geïnformeerd te zijn omtrent jouw Gezondheid als je op buitenlandse stage vertrekt. Om jullie hierbij te ondersteunen, heeft arbeidsgeneesheer dr. Ludo Vanmarsnille een infosessie gegeven omtrent de gezondheidsaspecten bij buitenlandse verblijven; zaken die aan bod kwamen zijn onder meer: reisdocumenten, reisvaccinaties, medicatie, ongevallen, preventieve actiepunten en een praktische bespreking van aandoeningen zoals malaria, gele koorts, rabies … . Deze infosessie werd opgenomen en kun je hier terugvinden. Het bekijken van deze infosessie is verplicht voor iedereen die een verblijf in het buitenland plant.