Klinieken & Kliniekboekje Masterjaren

  • Deelname aan de klinieken is verplicht en maakt integraal deel uit van de niet-periodegebonden evaluatie. Het zich doelbewust onttrekken aan de periode en/of niet-periodegebonden evaluatie kan leiden tot het niet slagen voor het betreffende vak.
  • De kliniekregeling wordt opgesteld door de studenten in samenspraak met de verantwoordelijke van de optie/klinische dienst en op regelmatige tijdstippen aan alle studenten kenbaar gemaakt via het elektronisch leerplatform Minerva.
  • Het kliniekboekje wordt bij aanvang van de masterjaren verdeeld aan de receptie van het decanaat. De klinische opleiding in de 3 masterjaren wordt verplicht in dit boekje geregistreerd. Op het einde van elke kliniekweek wordt het boekje afgetekend door een afgevaardigde van de vakgroep.

Afwezigheden:

  • gewettigde afwezigheden (vb. doktersattest (zie onder ziekte!))
    • inhalen is verplicht in overleg met student en betrokken vakgroep
  • niet-gewettigde afwezigheden
    • dubbel inhalen is verplicht. Eén week dient verplicht in de inhaalweek ingehaald te worden. De tweede week wordt ingehaald in overleg met student en betrokken vakgroep