Ziekte

Afspraak in verband met het aanvaarden van Medische attesten binnen de Vlaamse Universiteiten


De Vlaamse universiteiten spreken af op eenzelfde manier om te gaan met medische attesten die door studenten voorgelegd worden.

 • In de Vlaamse universiteiten wordt een medisch attest over de afwezigheid van een student aanvaard, mits het door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval, en het binnen de drie werkdagen aan de instelling bezorgd wordt.
 • Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (zogenaamd dixit-attest) of een attest dat na de ziekte geschreven werd (post factum-attest) wordt niet aanvaard.
 • Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient een specificering te bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren.

Concreet: Wat doen in geval van ziekte?

1. Afwezigheid tijdens verplichte practica

  • De student wettigt zijn afwezigheid (zowel binnen als buiten de examenperiode) door een medisch attest dat door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval.
     • de vaktitularissen van verplichte practica en klinieken die door de ziekte niet kunnen gevolgd worden. (e-mailadres op te zoeken via het UGent telefoonboek)

    2. Afwezigheid tijdens klinieken

    • De student wettigt zijn afwezigheid (zowel binnen als buiten de examenperiode) door een medisch attest dat door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval.
    • Indien de student practica en/of klinieken mist t.g.v. de ziekte dient de student bijkomend het afwezigheidsformulier in te vullen: 'formulier voor het melden van afwezigheid op practica en klinieken bij ziekte'
    • De student bezorgt het medisch attest en het formulier voor het melden van afwezigheid op practica en klinieken bij ziekten binnen de drie werkdagen persoonlijk of per mail aan:
     • de jaarverantwoordelijken die de kliniek inplannen
     • de vaktitularissen van de verplichte klinieken die niet kunnen gevolgd worden
     • Inhalen van klinieken is verplicht
      • Bij gewettigde afwezigheden: in overleg met student, jaarverantwoordelijke en betrokken vakgroep
      • Niet gewettige afwezigheden: dubbel inhalen in overleg met student, jaarverantwoordelijke en betrokken vakgroep

     3. Afwezigheid tijdens examenperiode

     • De student wettigt zijn afwezigheid (zowel binnen als buiten de examenperiode) door een medisch attest dat door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval.
     • De student bezorgt het medisch attest binnen de drie werkdagen persoonlijk of per mail aan: