COVID-19 maatregelen Doctoral Schools

De Doctoral Schools nemen een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat doctoraatsopleidingen aan de Universiteit Gent gebeuren in overeenstemming met de universitaire richtlijnen inzake onderwijsactiviteiten en COVID-19.


Laatst bijgewerkt: 12/09/2022 09:30.

Openbare on-campus doctoraatsverdedigingen

Openbare on-campus doctoraatsverdedigingen kunnen doorgaan volgens de richtlijnen die beschreven staan op de "Veilig terug aan het werk" pagina (geüpdatet 09/08/2022).

De Rector heeft besloten dat promovendi tot het einde van academiejaar 2021-2022 de mogelijkheid hebben om digitaal te verdedigen. Als zodanig wordt een gedeeltelijke vrijstelling van OER Doctoreren art. 28, §2 gemaakt.
Vanaf het begin van academiejaar 2022-2023 moeten doctorandi opnieuw fysiek aanwezig zijn voor elk deel van hun doctoraatsexamen. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de Decaan, op basis van een omstandige en gemotiveerde aanvraag (cf. OERD art. 28 §2).

Digitale doctoraatsverdedigingen: videoconferenties en livestream

Videoconferenties (online interne verdediging)

Tot het einde van academiejaar 2021-2022 kan een interne verdediging digitaal plaatsvinden als een gewone videoconferentie. De Universiteit Gent biedt ondersteuning voor videoconferenties via Microsoft Teams.

Andere opties zoals Skype zijn beschikbaar, maar let op: er is geen UGent-ondersteuning voor deze opties.

Op advies van de IT-afdeling van de Universiteit Gent, haar functionaris voor gegevensbescherming en de voorzitter van het Privacy- en Gegevensbeschermingscomité is het gebruik van Zoom voor interne doctoraatsverdedigingen verboden. Deze beslissing werd genomen omwille van ernstige veiligheids- en GDPR-gerelateerde bezorgdheden.

Opgelet: vanaf de start van academiejaar 2022-2023 moeten doctorandi opnieuw fysiek aanwezig zijn voor hun interne verdediging. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de Decaan, op basis van een omstandige en gemotiveerde aanvraag (cf. OERD art. 28 §2). Deze vereiste geldt niet voor leden van de examencommissie: zij kunnen de beraadslagingen en beoordelingen steeds digitaal bijwonen.

Livestream (enkel openbare verdediging)

Tot het einde van academiejaar 2021-2022 kan een openbare verdediging online doorgaan als een videoconferentie met livestream. Een livestream is verplicht om het (wettelijk verplichte) openbare karakter van de openbare verdediging te behouden. Hieronder vindt u een beschrijving van een van de manieren waarop u uw openbare verdediging kunt livestreamen op een manier die aan die wettelijke vereisten voldoet, gebruikmakend van de infrastructuur die aan de Universiteit Gent beschikbaar is. Er zijn alternatieven beschikbaar, maar hou er rekening mee dat er geen UGent-ondersteuning is voor deze opties.

De livestream voor een online openbare verdediging moet duidelijk worden aangekondigd (bv. in de uitnodiging voor de doctoraatsverdediging, of door te vragen dat doctoraat@ugent.be de URL naar de livestream feed opneemt in het gepaste UGent agendapunt).

Gelieve op te merken dat doctoraten waarbij beperkingen en/of vertrouwelijkheid werden opgelegd ter bescherming van onderzoeksresultaten die waarde kunnen creëren, geen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid voor hun publieke verdediging (cf. OER doctoreren art. 30 §9). Indien u als doctorandus bezig bent met een doctoraat waarbij beperkingen en/of vertrouwelijkheid zijn opgelegd, en u uw werk in de nabije toekomst wenst te verdedigen, gelieve ons te contacteren op doctoralschools@ugent.be.

Opgelet: vanaf de start van academiejaar 2022-2023 moeten doctorandi opnieuw fysiek aanwezig zijn voor hun publieke verdediging. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de Decaan, op basis van een omstandige en gemotiveerde aanvraag (cf. OERD art. 28 §2). Deze vereiste geldt niet voor leden van de examencommissie: zij kunnen de beraadslagingen en beoordelingen steeds digitaal bijwonen.

Wat Uitleg Handleiding voor organisatoren Handleiding voor toehoorders
Microsoft Teams

De Microsoft Teams-omgeving van de Universiteit Gent, toegankelijk via browser (in het Engels) of via de app.

FAQ 

Meer informatie en handleidingen zijn hier (in het Engels) te vinden. Een Nederlandstalige video-tutorial vind je hier.

Zorg ervoor dat je de instructies opneemt in de uitnodiging die je verstuurt, en/of in het betreffende agendapunt van de UGent, zodat mensen weten hoe ze je verdediging digitaal kunnen bijwonen (zie volgende column).

Nb: test dit zeker op voorhand uit!

De link om deel te nemen aan de doctoraatsverdediging zal u per e-mail worden meegedeeld.

Na het aanklikken van de link wordt u in een wachtkamer geplaatst.

Alleen de leden van de Examencommissie mogen hun microfoon en camera activeren. Andere aanwezigen staan op 'mute'. Vragen tijdens de verdediging kunnen via chat gesteld worden.

COVID-gerelateerde vrijstellingen voor (verplichte) doctoraatsopleidingen


Als u binnenkort moet promoveren en u kunt het curriculum van uw doctoraatsopleiding niet afmaken vanwege de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te helpen afremmen, dan kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling, mits u kunt aantonen dat als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus

  1. een activiteit waarvoor je je had ingeschreven is geannuleerd of verplaatst naar een datum die later ligt dan de geplande datum voor het inleveren van je proefschrift; en
  2. er zijn geen geschikte (digitale) alternatieven voor je beschikbaar.

Als je aan deze twee voorwaarden voldoet, kun je met dit formulier een gemotiveerd verzoek tot (gedeeltelijke) vrijstelling indienen. Stuur het ingevulde formulier naar doctoralschools@ugent.be. Het formulier moet (digitaal) ondertekend worden door zowel de promovendus als zijn/haar promotor.

Veel gestelde vragen

  1. Moet ik voldoen aan de laatste richtlijnen van de overheid als mijn openbare verdediging gepland was voordat de wijziging bekend werd gemaakt?
    Ja, ongeacht wanneer het evenement gepland was, moeten de maatregelen die op dat moment van kracht waren, worden nageleefd. Plan hoe u op korte termijn een verandering in de zaalcapaciteit of een verandering van format (van on campus naar digitaal of vice versa) kunt regelen.

Vragen?

Als u vragen heeft over het bovenstaande, kunt u contact met ons opnemen via doctoralschools@ugent.be.

Gerelateerde inhoud