Richtlijnen voor het jaarlijks indienen van het zelfreflectierapport

Tussen 1 april en 30 juni moet elke doctoraatsstudent het jaarlijks zelfreflectierapport indienen. Een positief geëvalueerd zelfreflectierapport is een noodzakelijke voorwaarde om jaarlijks opnieuw in te schrijven voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding.

Stap 1

Log in in Oasis en selecteer ‘Curriculum bewerken’ voor het huidige academiejaar (in de linker kolom). (nb.: Indien er andere inschrijvingen lopende zijn, moet bovenaan ‘student’ worden gekozen).

VGR_01_NL.png

 

OPMERKING: Indien u de status van het curriculum wil raadplegen, vink het vakje aan links naast het studentennummer en selecteer ‘curriculum afdrukken’. Door ‘curriculum’ te selecteren rechts, kan een volledig overzicht van het curriculum worden geraadpleegd.

Stap 2

Vink het vakje links naast het studentennummer aan en kies ‘zelfreflectierapport’ (bovenaan)

VGR_02_NL.png

Stap 3

Kies ‘Toevoegen’ en laad het zelfreflectierapport op (moet PDF-bestand zijn!). Het zelfreflectierapport kan worden geraadpleegd door te kiezen voor ‘Tonen’. Kies vervolgens ‘indienen’. De promotor(en) en leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie hebben nu een verzoek tot evaluatie ontvangen voor het zelfreflectierapport en het curriculum.  
VGR_03_NL.png

Stap 4

Na gekozen te hebben voor ‘Terug’, kan u zien dat de status van het curriculum nog steeds ‘ontwerp’ is. Bijgevolg is het nog steeds mogelijk om het curriculum desgewenst verder te bewerken.

VGR_04_NL.png

Stap 5

Door ‘curriculum’ te selecteren > ‘Volledig curriculum bekijken’ kan u zien dat de status van het zelfreflectierapport ‘voorstel’ is.

VGR_05_NL.png
 

Stap 6

Nadat de administratieve promotor het zelfreflectierapport positief heeft geëvalueerd, wijzigt de status van het curriculum naar ‘voorstel’.

VGR_06_NL.png

Stap 7

U kan de feedback en het advies van uw promotor bekijken door "zelfreflectierapport" aan te klikken.
[PGR_07.a].png
 
[PGR_07.b].png

Stap 8

Nadat uw promotor een positief advies heeft geregistreerd, zal u via een automatische e-mail op de hoogte gebracht worden van het feit dat u zich online via OASIS kan herinschrijven voor zowel het doctoraat als voor de doctoraatsopleiding. Hiervoor klikt u in het linkermenu op 'Algemeen' -> 'Inschrijvingen' ->  'herinschrijven.' Vergeet niet dat u voor 1 oktober moet herinschrijven.
[PGR_08].png