Over de Doctoral Schools

Vijf doctoral schools

Vijf doctoral schools ondersteunen doctoraatsstudenten tijdens hun doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent: Arts, Humanities and Law, Social and Behavioural Sciences, Natural Sciences, (Bio-)Science Engineering, Life Sciences and Medicine

De Doctoral Schools Office voorziet een helpdesk ter ondersteuning van de Doctoral Schools en haar leden

Meer uitleg over de structuur van de Doctoral Schools kan u terugvinden in deze visualisatie.

Doctoral Schools Directeurs

Arts, Humanities and Law (AHL)

Directeur: Prof Dr Tom Vander Beken
Samenstelling van de AHL Doctoral Schools Raad

Social and Behavioural Sciences (SBS)

Directeur: Prof Dr Bart Cockx
Samenstelling van de SBS Doctoral Schools Raad

Natural Sciences (NS)

Directeur:
Prof Dr Frank Witlox

Samenstelling van de NS Doctoral Schools Raad

(Bioscience) Engineering (BSE)

Directeur:
Prof Dr Ir Paul Van der Meeren

Samenstelling van de BSE Doctoral Schools Raad

Life Sciences and Medicine (LSM)

Directeur:
Prof Dr Patrick Calders

Samenstelling van de LSM Doctoral Schools Raad

Onze Missie

De missie van de Doctoral Schools bestaat uit drie delen:

  1. ondersteunen van doctorandi tijdens hun doctoraatsonderzoek door het bieden van
    1. Training
    2. Cursusfinanciering
    3. Praktische ondersteuning via onze helpdesk.
  2. versterken van de kwaliteitscultuur van doctoraatsonderzoek
  3. aanscherpen van de internationale en maatschappelijke uitstraling van het doctoraat, ten aanzien van zowel potentiële onderzoekers als van de potentiële arbeidsmarkt

Het strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2024 kan u hier lezen.

Internationale mobiliteit

Financieringsmogelijkheden voor inkomende & uitgaande internationale mobiliteit:

Kwaliteitszorg

Carrière-ondersteuning

De Doctoral Schools coördineren een breed aanbod van arbeidsmarktinitiatieven die erop gericht zijn om doctorandi voor te bereiden op hun vervolgcarrières.

De Directie Personeel en Organisatie biedt carrièrecoaching aan voor (post)doctorale onderzoekers (Engels).

Nieuwsbrief

Als u ingeschreven bent als doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent, dan zou u automatisch onze maandelijkse nieuwsbrief moeten ontvangen. Alle cursussen, activiteiten, en evenementen die de Doctoral Schools aanbieden worden eerst en vooral via deze nieuwsbrief gecommuniceerd.

Als u deze nieuwsbrief niet ontvangt, dan kan u zichzelf hier inschrijven. Daarna zal u onze maandelijkse nieuwsbrief begin ontvangen. Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, dan kan u zichzelf uitschrijven, of ons contacteren via doctoralschools@ugent.be.

Alle communicatie van de Doctoral Schools zal naar uw UGent e-mailadres gestuurd worden. Zorg er dus voor dat uw account geactiveerd is.

Ons privacybeleid

Hier kan u ons beleid met betrekking tot data en beeldmateriaal lezen.

OJO-logo's