ESPON Peer Learning Workshop “Sustainable Transport Infrastructure in the Strategic Urban Region Eurodelta (STISE)”

Wanneer
27-04-2022 van 13:30 tot 17:30
Waar
Online
Voertaal
Engels

Als onderdeel van de Green Deal, ambieert de Europese Commissie om tegen 2050 90% minder uitstoot te genereren in de transportsector. De Strategic Urban Region of the Eurodelta (SURE) heeft, met steun van het ESPON-programma, deze uitdaging aangegaan en stelde een strategische beleidshandleiding op voor een duurzamere grensoverschrijdende transport- en reisinfrastructuur in de Eurodelta. Enkele concrete acties ondernomen zijn bijvoorbeeld het verbod op korte afstandsvluchten en een verbetering van transnationale spoorverbindingen binnen de Eurodelta.

Dit evenement zal de resultaten van de STISE studie bespreken, dewelke de beoogde strategie evalueerde, om zo een betere opvolging voor België uit te stippelen. Het doel van de workshop is om andere regio's in Europa te inspireren om het voorbeeld van de Eurodelta te volgen en beter gebruik te maken van trans-Europese kennis en casestudies. Wat is de rol van private en semi-private stakeholders, van nationale, regionale en lokale overheden en hoe kunnen al deze belanghebbenden beter samenwerken naar een duurzamere transport- en reisinfrastructuur?

Meer info en inschrijven kan op: https://www.espon.eu/Sustainable-Transport-Infrastructure-Strategic-Urban-Region-Eurodelta