De 3e Openheritage beleidsbrief is online!

(05-01-2022) OpenHeritage heeft zijn derde beleidsnota uitgebracht, getiteld “Financing the adaptive reuse of cultural heritage: Enabling complementary financing instruments for bottom-up initiatives”.

Bent u betrokken bij de transformatie van een erfgoedlocatie? Bent u benieuwd naar de mogelijke financieringsmechanismen en bedrijfsmodellen die de duurzaamheid van uw onderneming kunnen optimaliseren? Wilt u het beleidskader voor aanpasbare herbestemmingsprojecten in uw regio verbeteren?

OpenHeritage heeft zijn derde beleidsnota uitgebracht, getiteld “Financing the adaptive reuse of cultural heritage: Enabling complementary financing instruments for bottom-up initiatives”.

De financiering van het hergebruik van cultureel erfgoed is een uitdagende onderneming en combineert verschillende financieringsbronnen om zowel renovatie- als exploitatiekosten te dekken. Deze beleidsbrief is ontwikkeld vanuit het perspectief van bottom-up initiatieven die actief zijn in gebieden waar fondsenwerving vaak op bijzondere hindernissen stuit. Hoewel erfgoedrenovatie vaak wordt gezien als een dure rekening die iemand moet betalen, kunnen aanpassingsprojecten een dynamische waardegenerator worden voor de omliggende gebieden en hun gemeenschappen. We hopen publieke en private actoren te inspireren om gemengde benaderingen te omarmen door voorbeelden te geven van verschillende financieringsmodellen met duidelijke en toepasbare aanbevelingen voor de uitvoering ervan.

Lees hierin 10 minuten de belangrijkste inzichten van onze onderzoekers.

openheritage-policybrief3_cover-image.jpg