Erasmus+ OptimTex: Software tools for textile creatives

OptimTex promotes digital skills for creatives in the textile sector. EC Programme Erasmus+ Project n° 2020-1-RO01-KA203-079823.

Logo Erasmus+ project OptimTex

CTSE, UGent, is part of the Erasmus + project partnership "OptimTex - Software Tools for Textile Creatives". The OptimTex project aims to improve knowledge and skills in textile software applications among students in higher education, as well as their employability within textile companies, by providing the right training tools for their profession.

The gap between the supply and demand of digitally qualified personnel is widening worldwide and therefore the future European strategy aims to support digitization in all areas, including education and training. The textile sector demands many textile workers with digital skills, such as clothing designers or knitting machine programmers.

The project consortium reflects a very balanced distribution of activities and responsibilities among partners in the European textile regions. Coordination is done by the Romanian Textile and Leather Research Institute (INCDTP), and there are four universities (Ghent University, Maribor University, TU Iasi, University of West Bohemia) and a technology transfer / training center (TecMinho). All together, partners from 5 countries with great relevance to the textile industry in Europe: Belgium, Czech Republic, Portugal, Romania and Slovenia.

Over the course of 3 years, the consortium will create the following output:

 • an online course with 5 modules (software for the design of weaving, knitting, apparel, embroidered textile products, including experience design software) in 6 languages;
 • a module for the application of software solutions within textile companies;
 • a learning tool in e-learning with an approach from practice to theory, based on the conceived educational content;
 • an online glossary of current terms in the textile industry;
 • multimedia content for a quick and direct approach to textile creatives;
 • intensive study programs for 36 creative young people in the textile field taking place in different partner countries of this project;
 • multiplier events.

The project activities aim to guide the knowledge and skills of young textile professionals and students in higher education towards digitization (design of electronic textiles through software applications).

Co-funded by the erasmus+ programme of the european union

Disclaimer: This project has been funded with support of the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

NL

Project titel: Software tools for textile creatives – OptimTex

Het Erasmus+-project OptimTex is een Strategisch partnerschapsproject voor Hoger Onderwijs, gepland voor de periode Dec. 2020 – Nov. 2022 (2020-1-RO01-KA203-079823) met een totaal budget van 196.724 Euro.

De projectpartners:

 1. INCDTP – Het Nationaal Textiel- en Leeronderzoeksinstitute, Boekarest, Roemenië – coördinator
 2. TecMinho, Technologieoverdracht / opleidingscentrum van de Universiteit van Minho, Guimaraes, Portugal
 3. Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (MaTCh), Gent, België

 4. Universiteit van Maribor, Faculteit Werktuigbouwkunde, Instituut voor technische materialen en ontwerp, Maribor, Slovenië

 5. Technische Universiteit “Gh. Asachi”, Faculteit Industrieel Ontwerpen en Bedrijfsmanagement, Iasi, Roemenië

 6. Universiteit West-Bohemen, Faculteit Elektrotechniek, Vakgroep Materialen en Technologie, Pilsen, Tsjechië

Hoofddoel van OptimTex

Het verbeteren van kennis en vaardigheden op het gebied van softwaretoepassingen voor de textielsector bij studenten in het hoger onderwijs, evenals hun inzetbaarheid binnen textielbedrijven, door de juiste trainingsinstrumenten voor hun beroep aan te bieden.

Main aim of OptimTex (schema)

De belangrijkste doelstellingen van het project

Doelstelling Behoeften Belangrijkste indicatoren
1. Voorbereiden van nieuw educatief materiaal over up-to-date softwaretoepassingen voor textielontwerp Aanpassing van educatief materiaal in textiel door nieuwe ontwerpsoftwaretoepassingen 5 educatieve modules over textielsoftwaretoepassingen; 60 studenten Hoger Onderwijs voorbereid.
2. Verbeteren van de inzetbaarheid van textielcreatieven binnen industrie en onderzoek door middel van juiste instrumenten Het toepassen van theoretische leermiddelen binnen de praktijk van  textielbedrijven en textielonderzoek Eén gids over SWOT voor technologieoverdracht; 115 jonge professionals benaderd binnen multiplier-evenementen.
3. Bevorderen van het opnemen van digitale vaardigheden door de implementatie van e-learninginstrumenten, platform en een verklarende woordenlijst van moderne textieltermen Oriëntatie op waardevolle webcontent E-learning instrument en platform, digitale multimediacontent, woordenlijst met 100 moderne textieltermen.
4. Onderwijssynergieën creëren door studentenmobiliteit mogelijk te maken Omgaan met de uitdagingen van nieuwe technologische ontwikkelingen en multidisciplinaire velden Mobiliteit voor 36 HEI-studenten en 15 docenten binnen 3 Intensieve Studieprogramma’s.

De doelgroep van OptimTex

 1. HEI-studenten: aangesproken door Intensieve Studieprogramma’s & gratis web e-learning instrument
 2. Jonge textielprofessionals: aangesproken door multiplier-evenementen  (Workshops)

De belangrijkste resultaten van het project

 1. De Cursus van textielsoftwaretoepassingen met 5 modules over ontwerpsoftware voor weven, breien, virtuele prototyping van kleding, borduren en experimenteel ontwerp van e-textiel;
 2. De Gids voor technologieoverdracht en voor het toepassen van softwareoplossingen binnen textielbedrijven;
 3. Het gratis online e-learning instrument voor snelle toegang tot het educatieve materiaal van het project;
 4. De website van het project met digitale & multimedia-inhoud over technologieoverdracht (www.optimtex.eu);
 5. Het Moodle e-learning platform met geïmplementeerde cursussen in nationale talen (www.advan2tex.eu/portal/);
 6. De 3 Intensieve Studieprogramma’s - ISP (60 HEI-studenten voorzien);
 7. De verklarende woordenlijst met 100 moderne textieltermen ter ondersteuning van studenten tijdens ISP;
 8. De 6 workshops / multiplier-evenementen (115 professionals uit de textielindustrie voorzien)
 9. Werkplan, Kwaliteitsmanagementsplan, Disseminatie en duurzaamheidsplan ter ondersteuning van projectmanagement
 10. Disseminatie: papers, posters, folders, persberichten, presentaties op evenementen & beurzen etc.

De beoogde impact

 • Verhogen van het competentieniveau voor textielcreatieven door nieuw educatief materiaal aangepast aan de state-of-the-art in textieltechnologie (ontwerpsoftware van e-textiel door weven, breien, virtuele prototyping van kleding, borduren en experimenteel ontwerp); 
 • Voorbereiden van textielcreatieven met verbeterde vaardigheden om zich aan te passen aan de werkwereld (de gids voor technologieoverdracht en het toepassen van softwareoplossingen binnen ondernemingen, technologieoverdrachtportaal);
 • Kennis en vaardigheden van jonge textielprofessionals en HEI-studenten richten op digitalisering (e-learninginstrument, e-learningplatform en woordenlijst met moderne textieltermen);
 • Zorgen voor synergieën bij de opleiding van studenten in het hoger onderwijs door onderwijservaringen aan te bieden op alternatieve textielgebieden door de partner-gastuniversiteiten (Intensieve studieprogramma’s).

 De belangrijkste duurzame output van OptimTex is het Moodle e-learningplatform, gehost op de INCDTP-server op URL: www.advan2tex.eu/portal/ .