Cloudsystemen bereiken hun limieten. Is er een oplossing?

(12-08-2022) José Pedro Pereira dos Santos onderzocht in zijn doctoraat hoe Fog computing de efficiëntie van huidige cloudsystemen verder kan vergroten zodat IoT-toepassingen feilloos kunnen (blijven) functioneren.

In de afgelopen jaren heeft de introductie van clouddiensten een hele revolutie teweeggebracht voor implementaties van applicaties. Cloud computing heeft de laatste tijd een enorme groei doorgemaakt en is de standaard geworden voor het uitvoeren van applicaties.

Eindgebruikers en apparaten maken verbinding naar een cloudgebaseerd systeem waar deze applicaties worden ingezet. Toegang tot e-mails of het opslaan van documenten via internet zijn voorbeelden van diensten die momenteel worden uitgevoerd in de cloud.

Cloudsystemen verlagen de kosten voor ondernemingen omdat computerhulpmiddelen worden aangevraagd via een cloudprovider die verantwoordelijk is voor onderhoud en upgrades van het cloudsysteem.

“Recente toepassingsdomeinen zoals het Internet der Dingen (IoT) en Slimme Steden hebben echter nieuwe uitdagingen geïntroduceerd voor traditionele cloudsystemen”, vertelt José.

“Het IoT-verkeer is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid, waardoor gecentraliseerde cloudsystemen ongeschikt zijn voor IoT. Traditionele clouds kunnen niet omgaan met de strenge vereisten geïntroduceerd door IoT-toepassingen, aangezien hulpmiddelen gelijktijdig door meerdere apparaten op verschillende locaties kunnen worden aangevraagd”, vervolgt hij.

“Om om te gaan met de beperkingen van gecentraliseerde clouds werd Fog Computing geïntroduceerd. Cloudcomputing is een gecentraliseerd systeem, terwijl Fog een gedecentraliseerde infrastructuur is. Fog  kan je zien als een intermediair tussen de lokale computerhardware en de cloud. Het controleert welke informatie naar de cloud moet worden gestuurd en welke informatie lokaal kan worden verwerkt. Sommige zaken worden beter lokaal gestuurd wat vooral de snelheid verhoogt en de benodigde bandruimte doet afnemen”, legt José uit.

“In mijn doctoraat heb ik onderzocht hoe Fog computing de efficiëntie van huidige cloudsystemen verder kan vergroten zodat IoT-toepassingen feilloos kunnen functioneren”, besluit hij.

Lees een uitgebreidere samenvatting of het volledige doctoraat

Titel doctoraat: Efficiënte toewijzing van middelen in een fogcomputing-omgeving

José Pedro Pereira dos Santos

"Ik ben altijd gepassioneerd geweest door telecommunicatie. En toen ik aan mijn doctoraat begon, was het IoT booming en maakten bedrijven en onderzoekers zich zorgen over hoe ze deze diensten op de juiste manier in de cloud konden inzetten. Ik vind het geweldig om antwoorden te vinden op deze problemen. Dit boek staat voor vijf ongelooflijke jaren van mijn doctoraatsstudie. Ik beleefde verschillende fantastische momenten die ik me altijd zal herinneren: in een ander land gaan wonen, reizen buiten Europa, veel brainstormdiscussies, hard werken, geweldige medewerkers ontmoeten, en nog zoveel meer. Ik ben daar zeer dankbaar voor”

José Santos is geboren in Vila Nova de Gaia, Portugal in 1992. Hij behaalde zijn M.Sc. graad in Electrical and Computers Engineering in juli 2015 aan de Universiteit van Porto, Portugal.

Daarna was hij onderzoeksstagiair bij PROEF Group, waar hij betrokken was bij door de EU gefinancierde projecten. In februari 2017 startte hij zijn doctoraat aan IDLab, Universiteit Gent-imec, over het onderwerp van resource allocatie in Fog Computing in de Vakgroep Informatietechnologie, gepromoot door Prof. Filip De Turck en Dr. Tim Wauters.

Zijn onderzoek richt zich op efficiënte toewijzingsstrategieën in fog-cloud infrastructuren, in het bijzonder voor Internet of Things (IoT) en Smart City toepassingen. Zijn onderzoeksinteresses omvatten Cloud en Fog Computing, IoT, Software-Defined Networking, Service Function Chaining, en Reinforcement Learning.

Tijdens zijn doctoraatsonderzoek heeft hij als eerste auteur bijgedragen aan 16 publicaties, waarvan 5 A1 tijdschriftartikelen, 1 boekhoofdstuk en 10 conferentie papers.

Contact: José Pedro Pereira dos Santos,  Filip De Turck, Tim Wauters

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Illustrator: Roger Van Hecke