Hoe kan de overheid via webtechnologie een optimale dienstverlening realiseren?

(30-06-2021) In zijn doctoraat ‘Het verhogen van semantische en technische interoperabiliteit in de publieke sector’ onderzoekt Raf Buyle hoe overheden een optimale dienstverlening kunnen bieden aan burgers en ondernemers door ‘slim’ data te delen.

Overheden worstelen met het aanbieden van een geïntegreerde dienstverlening aan burgers en ondernemers in verschillende domeinen zoals bouwvergunningen en subsidies. Maar ook bij nieuwe ontwikkelingen die onze steden leefbaar moeten houden zoals mobiliteit en milieu zijn er belangrijke uitdagingen op het vlak van data.

Omdat de gegevens in de verschillende informatiesystemen vanuit één enkel thematisch perspectief zijn gemodelleerd, is het moeilijk of onmogelijk om ze te delen en te hergebruiken tussen de verschillende publieke en private instanties. Dit leidt tot onnodige frustraties in het dagelijkse leven van zowel burgers als bedrijven omdat zij dezelfde informatie meer dan eens aan hun overheid moeten verstrekken.

Daarnaast is het niet mogelijk om een transparant beleid te voeren op basis van data ten gevolge van de huidige versnippering. Dit doctoraat onderzoekt welke processen en methoden geschikt zijn om deze problemen op te lossen, dit zowel vanuit technisch als politiek oogpunt in de context van e-government in het Vlaamse Gewest in België.

De methode in mijn onderzoek maakt het mogelijk om een optimale dienstverlening te realiseren door in te zetten op een brede consensus bij publieke en private instanties met de principes van gelinkte data als onderliggende methodiek”, besluit Raf Buyle.

-

Lees het volledige doctoraat

-

Contact: Raf Buyle

Raf Buyle

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke