prof. Sarah Verhulst wint Laureaat van de Academie - Klasse Technische wetenschappen 2022

(18-12-2022) Op 10 december mocht prof. Sarah Verhulst de prestigieuze prijs 'Laureaat van de Academie - Klasse van de Technische wetenschappen' van de KVAB in ontvangst nemen.

Innovatieve technologieën voor de hearables en hoorapparaten van de toekomst

Sarah Verhulst (°1982) is hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent en is hoofd van de Hearing Technology @WAVES onderzoeksgroep. Ze spitst zich toe op het ontwikkelen van technieken voor precieze gehoordiagnostiek en augmented hearing. Samen met haar team van ingenieurs en audiologen werkt ze op het snijpunt van numerieke modellering, machinaal leren, neurowetenschappen en signaalverwerking en ontwikkelt zo innovatieve technologieën voor de hearables en hoorapparaten van de toekomst. Kenmerkend is haar multidisciplinaire aanpak die de neurowetenschappelijke basis van horen en gehoorschade vertaalt naar innovatieve signaalverwerking die horen in luidruchtige situaties of voor ouderen verbetert.

Prof. Verhulst is ingenieur in de elektronica (GroepT) en akoestiek (Technical University of Denmark) en geeft les in de opleiding biomedische ingenieurswetenschappen. Als medegrondlegger van het Ghent Auditory Science Platform werkt ze nauw samen met ORL-artsen en audiologen. Internationaal heeft ze lopende samenwerkingen met verschillende neurowetenschappelijke labo’s (Harvard, Montpellier, Rochester, Oregon Health & Sciences).

Het onderzoek van Prof. Verhulst werd ondersteund door een prestigieuze ERC Starting Grant en een daaropvolgende Proof-of-Concept beurs. Recent werd ze een EU Innovation Council (EIC) Transition beurs toegekend die haar onderzoeksgroep inzet om de ontwikkelde hoortechnologieën naar de patiënt en markt te brengen. Ook leidt ze twee FWO-basisonderzoeksprojecten met als doel enerzijds bio-geïnspireerde technieken voor machinaal horen te ontwikkelen, en anderzijds numerieke modellen van de auditieve hersensignalen te ontwerpen.

Prof. Verhulst was hoofdonderzoeker in verschillende internationale onderzoeksnetwerken, zoals een DFG-prioriteitsprogramma, en coördineert een ERA-NET Neuron netwerk dat zes Europese partners omvat.
Ze is lid van de Jonge Academie, editor voor de Acoustical Society in America en werd recent verkozen als board member van YASAS (Young Academies Science Advice Structure). Ter bekroning van haar onderzoek won ze de 2016 Niedersachsen Wissenschaftspreis (Kat.II) en de 2018 Young Investigator Spotlight award van de Auditory Neuroscience Community (APAN).

Laureaat van de Klasse Technische wetenschappen

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) kent jaarlijks vier prijzen toe aan jonge, beloftevolle onderzoekers en kunstenaars (tot 40 jaar), waarvan de hoofdactiviteit in Vlaanderen gesitueerd is. De prijs Laureaat van de Klasse van de Technische wetenschappen is een van de meest prestigieuze prijzen van de Academie. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt in de Technische wetenschappen, in alle disciplines. Bedrag voor deze prijs: 10.000.