Steeds meer via het internet en steeds sneller. Mede dankzij onderzoek van Jochem Verbist kan dat ook

(02-07-2021) In zijn doctoraat onderzoekt Jochem Verbist hoe betere en compactere zendontvangers voor optische verbindingen gerealiseerd kunnen worden voor datacentra.

Weinig uitvindingen hebben de laatste decennia een dermate grote invloed op ons leven gehad als het internet met applicaties zoals streaming services, cloud storage, social media, online gaming en video conferencing. Het overgrote deel van deze applicaties wordt verzorgd door data centers.

Dit zijn gebouwen ter grootte van een of meerdere warenhuizen vol met servers en switches, elk onderling geconnecteerd via (bijna uitsluitend) optische datakabels. Deze data centers zijn typisch in handen van de grote techgiganten zoals Amazon, Google, Facebook en Microsoft.

Doordat we jaar na jaar meer data produceren en consumeren, dient deze infrastructuur echter continuuitgebreid te worden om de enorme groei te kunnen blijven ondersteunen. Hiervoor dienen niet alleen steeds snellere optische zenders en ontvangers ontworpen te worden, maar deze moeten bovendien steeds compacter en vermogenvriendelijker per getransporteerde bit zijn.

“In mijn doctoraat onderzoek ik hoe dergelijke compacte zendontvangers voor optische verbindingen met laag vermogenverbruik gerealiseerd kunnen worden door middel van silicicium-gebaseerde fotonische geïntegreerde circuits, die snelheden behalen van 100 Gb/s tot meer dan 200 Gb/s per golflengte”, besluit Jochem.

-

Titel doctoraat: Compacte zendontvangers in siliciumfotonica met laag vermogen voor optische verbindingen binnen en tussen datacentra

-

Lees het volledige doctoraat

-

Contact: Jochem Verbist - Onderzoeksgroep IDLab

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke