Aanbieden van stageplaatsen aan buitenlandse studenten

  • De geïnteresseerde vakgroep/onderzoeksgroep/promotor bezorgt tussen september en december het aanbod van stageplaats aan het International Relations Office: op deze manier kan het vervolg van de procedure verlopen via IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
  • Tussen januari en april ontvangt IAESTE Belgium de nominaties van de buitenlandse kandidaat-stagiairs.  IAESTE Belgium bezorgt deze aan de betrokken vakgroep/onderzoeksgroep/promotor.
  • De stage-aanbieder evalueert de aanvraag van de buitenlandse kandidaat-stagiair binnen de twee weken.

Bij een positieve evaluatie van de aanvraag kan IAESTE instaan voor:

  • het opstellen van de formulieren voor visumaanvraag van de student-stagiair (o.a. de invitation letter  en vrijstelling van arbeidsvergunning);
  • het onthaal van de buitenlandse student-stagiair;
  • opvang van de student-stagiair door de studentenvereniging VTK tijdens de stageperiode;
  • het regelen van een onkostenvergoeding voor de student-stagiair (de onkostenvergoeding bedraagt minimum € 180 per week; de faculteit kan financieel tussenkomen).

De buitenlandse student-stagiair moet zelf instaan voor:

  • de te nemen verzekeringen;
  • de reiskosten;
  • de verblijfskosten (te bekostigen met de onkostenvergoeding).

De buitenlandse student-stagiair ontvangt bij aankomst een studentenkaart.