AP/ATP-Beleidscommissie

Taakomschrijving

  • formuleert adviezen aan de faculteitsraad i.v.m. het AP/ATP-beleid, door:
    • jaarlijks een AP/ATP-beleidsplan op te stellen voor een periode van 5 jaar, inclusief een concrete invulling voor het eerste jaar. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de behoeften van de facultaire ondersteunende diensten en vakgroepen, en anderzijds met de desbetreffende richtlijnen van het centraal bestuur;
    • voorstellen te doen voor de besteding van financiële middelen waarvoor de commissie bevoegd is (bv. middelen toegekend aan de FEA ter compensatie van niet-gebruikte P-punten en academiseringsmiddelen)
  • doet voorstellen om evt. personeelsproblemen die zich voordoen binnen de FEA op te lossen
  • onderzoekt (voor zover nodig) mogelijkheden voor de mutatie van ATP-leden binnen of buiten de FEA

Samenstelling

Voorzitter

Patrick De Baets (decaan)

ZAP

Jelle Laverge (verv. Johan Lagae; EA01), Bart Dhoedt (verv. Mario Pickavet; EA05), Koen De Bosschere (verv. Gert De Cooman; EA06), Joris Walraevens (verv. Aleksandra Pizurica; EA07), Luc Dupré (verv. Lieven Vandevelde; EA08), Kevin Van Geem (verv. Karen De Clerck; EA11), Geert De Schutter (verv. Nele De Belie; EA14), Peter Troch (verv. Luuk Boelens; EA15), Christophe Leys (verv. Rino Morent; EA17), El-Houssaine Aghezzaf (verv. Johannes Cottyn; EA18)

OAP

Femke De Backere (verv. Jasper Goethals), Sven Rogge (verv. Annelies Coene), Philip Van den Heede (verv. Kevin De Ras)

ATP

Marijke De Keyser (verv. Veerle Van Beversluys), Johanna Louwagie (verv. Peter Guns), Roger Van Hecke (verv. Jeroen Ongenae)

Studenten

Marybeth Defrance (verv. Simon Ooghe), Alexander Vande Ghinste (verv. Mattias Niels)

Raadgevend

Gert De Cooman (lid Raad van Bestuur UGent), Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur), Filip De Turck (academisch secretaris), Kurt Stockman (verv. Jos Knockaert; vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk), Jo Verhaevert (verv. Jeriffa De Clercq; vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), Veronique Van Speybroeck (lid Onderzoeksraad)

Ambtshalve

Hendrika Van Nieuwenhove (facultair beleidsmedewerker)

Documenten

Overzicht personeelspunten