Examencommissie predoctorale opleidingen

Samenstelling 

Voorzitter

Hendrik De Bie

Secretaris

Joris Degroote

Andere leden

De andere leden van de Facultaire Doctoraatscommissie + de mentor van de kandidaat-doctoraatsstudent