Erasmus

De opleiding in de computerwetenschappen stimuleert internationalisering het kader van een Erasmusuitwisseling. Door de grote keuzevrijheid in het laatste jaar is het ook relatief eenvoudig om buitenlandse ervaring op te doen. Jaarlijks maken verschillende studenten van deze mogelijkheid gebruik. Een buitenlandse studie-ervaring geeft immers een grote meerwaarde aan je vorming – niet in het minst op het vlak van maatschappelijke vaardigheden. Een buitenlandse studie-ervaring wordt trouwens bijzonder geapprecieerd door bedrijven die internationaal actief zijn.

Een dergelijke buitenlandse studie-ervaring duurt 1 jaar en kan zowel in het eerste als in het tweede masterjaar plaatsvinden. Het principe dat gehanteerd wordt bij het opstellen van het studieprogramma is dat het buitenlandse programma equivalent moet zijn met het Gentse. Dat wil zeggen dat alle regels met betrekking tot de afstudeerrichtingen en keuzevakken onverminderd van toepassing blijven. Je zal dus moeten aantonen dat jouw programma in het buitenland equivalent is met een programma dat je in Gent zou volgen. Een mogelijke manier om dit aan te tonen is om eerst een fictief Gents programma op te stellen, en vervolgens voor elk opleidingsonderdeel equivalente opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit te zoeken. Het ideale ogenblik voor een uitwisseling is eigenlijk het tweede masterjaar. Doordat het laatste jaar vooral uit keuzevakken en een masterproef bestaat, is het vinden van een equivalent programma in het buitenland aanzienlijk eenvoudiger. Als je toch verkiest om in het eerste masterjaar een uitwisseling te doen, en als je er niet in slaagt om een equivalent programma op te stellen, kan beslist worden om een aantal vakken van het eerste jaar door te schuiven naar het tweede jaar zodat jouw complete masterprogramma toch equivalent blijft.

 

Je neemt best op voorhand contact op met Prof. Filip de Turck, de Erasmus-coördinator van opleiding computerwetenschappen om de praktische details van een buitenlands verblijf af te spreken.