Dienstverlening binnen de UGent

Prof. dr. Johan Christiaens

 • Lid Commissie Communicatie FEB
 • Lid Curriculumcommissie TEW
 • Lid Examencommissie Bach TEW, Ma TEW
 • Lid Examencommissie schakel ma TEW, Lid examencommissie voorber ma TEW
 • Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)
 • Voorzitter Opleidingscommissie TEW
 • Voorzitter Toetscommissie TEW
 • Lid Opleidingscommissie Management en Beleid van Gezondheidszorgen
 • Lid Ethische commissie

Prof. dr. Ignace De Beelde

 • Onderwijsdirecteur faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Vakgroepvoorzitter vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
 • Lid Werkgroep Personeel Beleidsplan Internationalisering
 • Lid Werkgroep Learning Outcomes (VLIR)
 • Lid Auditcomité UZ Gent

Prof. dr. Patricia Everaert

 • faculteit Economie en Bedrijfskunde: Onderwijsvernieuwing, lid Opleidingscommissie Toegepaste Economische Wetenschappen, lid Examencommissie Bachelors, lid Ethische Commissie, lid commissie Communicatie,  medeorganisatie onderwijscommunicatie (infodagen, SID-in beurzen, introductiedag, ...).
 • Universiteit Gent: lid Onderwijsraad, lid van diverse werkgroepen rond onderwijsvernieuwing
 • Universiteit Gent: lid Raad van Bestuur

Prof. dr. ir. Sophie Manigart

 • faculteit Economie en Bedrijfskunde: lid van de faculteitsraad, lid van de commissie Onderzoek
 • Universiteit Gent: Lid van het Industrieel Onderzoeksfonds, investeringscommissie van het Baekeland Fonds II, vervangend lid van het Bijzonder Onderzoeksfonds

Prof. dr. Tom Vanacker

 • Woordvoerder onderzoeksdiscipline “KMO financiering en performantie”
 • Lid van verschillende commissies binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Gastcolleges rond financiering van ondernemerschap binnen andere faculteiten

Prof. dr. Philippe Van Cauwenberge

 • Opleidingsverantwoordelijke master in bedrijfseconomie

Prof. dr. Heidi Vander Bauwhede

 • Lid Opleidingscommissie Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Lid Commissie bibliotheek
 • Lid Commissie nevenactiviteiten
 • Lid Examencommissie TEW

  Dr. Evelien Opdecam

  • Vertegenwoordiger van het AAP/OAP/WP in de commissie wetenschappelijk onderzoek
  • Vertegenwoordiger van het AAP/OAP/WP in de kwaliteit cel onderwijs
  • Vertegenwoordiger van het AAP/OAP/WP in de vakgroepraad

  Dr. Ine Paeleman

  • Vertegenwoordiger van het AAP/OAP/WP in de commissie wetenschappelijk onderzoek
  • Vertegenwoordiger van het AAP/OAP/WP in de opleidingscommissie Toegepaste Economische Wetenschappen
  • Vertegenwoordiger van het AAP/OAP/WP in de faculteitsraad
  • Vertegenwoordiger van het AAP/OAP/WP in de vakgroepraad