Opleidingscommissie Economische Wetenschappen

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

Voorzitter: Rudi Vander Vennet
Secretaris: Johan Albrecht

Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Selien De Schryder
  • Gerdie Everaert
  • Freddy Heylen
  • Bruno Merlevede
  • Glenn Rayp
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Lara Coulier
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Odile De Vos
  • Merel Van Bouchaute
  • Jente Broidioi
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Karel De Bondt
  • Leen Van Cauwenberghe
 • International Office (raadgevende stem)
  • Laura Haek
  • Nick Provoost