Externe onderwijskwaliteitszorg

Visitaties

stempel.gif

 • Kwaliteitszorg Academisch Onderwijs (Website VLIR)
 • Eerste ronde 1991-2001
  • Visitatierapport
 • Tweede ronde 2002-2009
  • Visitatie Basisopleidingen
   • Handleiding onderwijsvisitaties tweede ronde
   • Zelfstudierapporten 2003
   • Visitatierapport december 2004
   • Opvolging visitatie
  • Visitatie ManaMa's
   • Workshop 13-06-2005
   • Zelfstudierapporten 2005
    • MAA
    • MBF
    • MIMO
    • MMA
   • Visitatierapport december 2006
   • Opvolging visitatie
 • Derde ronde 2010-2017
  • Visitatie Bachelor- en Masteropleidingen (najaar 2011)
   • VLIR-VLHORA visitatieprotocol
  • Visitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom (voorjaar 2012)

Accreditatie

Nvao1.gif

 • Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie
  • Accreditatierapport Master of Banking and Finance
   (t/m 2015-2016)
  • Accreditatierapport Master of Marketing Analysis
   (t/m 2015-2016)
  • Accreditatie basisopleidingen 01/10/2013