Onderwijsinnovatie

Het aanbieden van een kwaliteitsvol programma waarbij ingespeeld wordt op de nieuwe onderwijstrends, is één van de kernopdrachten van de kwaliteitscel onderwijs. 

Facultaire onderwijsvisie

De faculteit heeft een duidelijke onderwijsvisie voor ogen waar onderwijsinnovatie een belangrijke plaats inneemt.  

De faculteit Economie en Bedrijfskunde werkt beleidsmatig op 2 onderwijsinnovatiesporen.

Een eerste spoort focust zich op de technische, ondersteunende functie van onderwijsvernieuwing. Sinds academiejaar 2020-2021 heeft de faculteit een enorme inspanning geleverd op zijn infrastructuur verder aan te passen aan de huidige technische modaliteiten. Zo zijn 8 lokalen hybride uitgerust, werd er geïnvesteerd in een interactief leslokaal en een facultaire kennisclipruimte.

Op een tweede spoor wordt de pedagogische lijn verder uitgetekend. Hierbij legt men de nadruk op samenwerkend en actief leren, challenge based onderwijs, interdisciplinair samenwerken en reflectie op het handelen binnen de verschillende opleidingsonderdelen. Het probleemgestuurd leren en zijn alternatieve evaluatievormen, het conceptueel kader van peer assessment, bachelor-of masterproef, ... zijn hier treffende voorbeelden van.

Onderwijsinnovatieprojecten

Klik hier voor een overzicht van de lopende onderwijsvernieuwingsprojecten aan de Universiteit Gent.

Twee onderwijsinnovatieprojecten in de kijker:

Een warm welkom! 

Tijdens de introductiedagen maken nieuwe studenten kennis met de faculteit, de leslokalen, de medestudenten, de studentenbegeleiding, enz. Ze krijgen er bovendien veel praktische informatie waardoor ze goed geïnformeerd naar de eerste les kunnen gaan (cursussen, handboeken, lessenrooster, groepsindeling, practica, oefeningen, enz.)

Modulaire master - TEW

Het masterprogramma in de opleiding Toegepaste economische wetenschappen verloopt via een modulair programma. 

Onderwijsvernieuwingstips

  • Werkt u met groepswerken, denk na voor de implementatie van de WebPA tool (peer assessment). Hier vindt u meer informatie.
    • Wenst u een training omtrent peer assessment? Ga door naar deze pagina.
  • Wilt u uw lessen opnemen? Meer informatie omtrent de opnames van weblectures vindt u hier.

Onderwijsdag

2021

Bekijk hier de presentaties van de afgelopen onderwijsdag op maandag 17 september 2021.

Sessies:

Sessie 1: Interactie met grote groepen: gebruik van wooclap powerpoint en onderwijstip

Sessie 2: Onderwijstoolbox: een greep uit de verschillende onderwijstools en hun inzetbaarheid powerpoint

Sessie 3: Internationale en interculturele competenties: hoe maak je er werk van in je opleiding? opname en powerpoint

 

Sessie 4: Gather town in de onderwijscontext powerpoint

Sessie 5: Teams vs zoom opname en powerpoint

Sessie 6: Blended leren op opleidingsniveau powerpoint

2020

Bekijk hier de presentaties van de onderwijsdag op maandag 7 september 2020.

Sessies:

Sessie 1: Lesgeven met tablet:  powerpoint en opname

Sessie 2: Online evalueren: powerpoint en opname

Sessie 3: PeerScholar: opname

Sessie 4: Hybride lesgeven: pedagogische aandachtspunten: powerpoint en opname

Voor meer informatie omtrent de sessie ‘de kracht van kennisclip’ verwijzen we graag naar het centraal vormingsaanbod

Op de faculteit kan je kennisclips opnemen in de facultaire kennisclipruimte. Reserveren van de kennisclipruimte? Hilde.vandecapelle@ugent.be

2019

Bekijk de presentaties van afgelopen onderwijsdag op maandag 16 september 2019.

Workshops:

2018

Bekijk de presentaties van de onderwijsdag op maandag 10 september 2018.

Workshops:

Keynote:

'Duurzaamheid in de opleidingen Economie en Bedrijfskunde' - Thomas Block en Ellen Vandenplas

Hier vindt u de link naar de opname van de keynote. Open de video niet in internet explorer, maar in een andere browser.

Innovatie op je bord

Jaarlijks organiseert de kwaliteitscel onderwijs een brown bag seminar voor good practices op het vlak van onderwijsinnovatie.  

2022

Feedback aan grote groepen, betrouwbaar evalueren met meerdere beoordelaars, … : Rubrics in Ufora kunnen je hierbij helpen.  De sessie werd door de Activo antenne, Alan Veys, verzorgd. presentatie

2021 

Op woensdag 12 mei vertelden Karlien Coppens en Mirjam Knockaert hun bevindingen omtrent Gather Town. presentatie