Programmawijzigingen en weergaven in oasis

Voorbereidingsprogramma

De student zit in 1 van de volgende 4 SCENARIO'S

1. Geslaagd voor het Bedrijfskundige vaardigheden en niet geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’ en/of ‘Financiële analyse van de jaarrekening’

OASIS: De student zal zien dat hij het nieuwe vak ‘Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek’ moet volgen in het voorbereidingsprogramma. De student krijgt echter de mogelijkheid om het vak te volgen als 4 studiepunten keuzevakken (van de 21 studiepunten keuzevakken) in de masteropleiding, zodat de student geen extra studiepunten moet opnemen. Indien de student dit wenst, dan mag bij na inschrijving voor het voorbereidingsprogramma en de master contact opnemen met de trajectbegeleider om dit te laten vastleggen in zijn/haar curriculum.

2. Niet geslaagd voor Bedrijfskundige vaardigheden en niet geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’ en/of ‘Financiële analyse van de jaarrekening’

OASIS: De student zal zien dat hij het nieuwe vak ‘Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek’ moet volgen in oasis. Hij kan zijn voorbereidingsprogramma indienen met de resterende vakken.

3. Geslaagd voor het Bedrijfskundige vaardigheden, en geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’ en/of ‘Financiële analyse van de jaarrekening’

OASIS: De student moet het nieuwe vak ‘Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek’ niet meer volgen. Hij kan zijn voorbereidingsprogramma indienen met de resterende vakken.

4. Niet geslaagd voor Bedrijfskundige vaardigheden en geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’ en/of ‘Financiële analyse van de jaarrekening’

OASIS: De student moet het nieuwe vak ‘Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek’ niet meer volgen. Hij kan gewoon zijn voorbereidingsprogramma indienen met de resterende vakken.

Master

De student zit in 1 van de volgende 4 SCENARIO'S

1. Geslaagd voor ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ en voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’

OASIS: De student zal zien dat hij het nieuwe vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ niet meer moet opnemen. Het vak ‘Financiële rapportering in IFRS context’ zal worden ingezet voor 6 studiepunten aan keuzevakken. Bij het naar voorstel brengen van het curriculum dient de student in het opmerkingenscherm aan te geven 'ik ben reeds geslaagd voor 'Financiële rapportering in IFRS context’. De FSA of trajectbegeleider zal dit juist zetten bij de controle van curricula (gebeurd op wekelijkse basis).

2. Geslaagd voor ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ en niet geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’

OASIS: De student zal zien dat hij het nieuwe vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ niet meer moet opnemen. Hij kan zijn master indienen met de resterende vakken (en dus 6 extra studiepunten keuzevakken).

3. Niet geslaagd voor ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ en geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’

OASIS: De student zal zien dat hij het nieuwe vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ moet opnemen. Het vak ‘Financiële rapportering in IFRS context’ zal worden ingezet voor 6 studiepunten aan keuzevakken. Bij het naar voorstel brengen van het curriculum dient de student in het opmerkingenscherm aan te geven 'ik ben reeds geslaagd voor 'Financiële rapportering in IFRS context’. De FSA of trajectbegeleider zal dit juist zetten bij de controle van curricula (gebeurd op wekelijkse basis).

4. Niet geslaagd voor ‘Financiële analyse van de jaarrekening’ en niet geslaagd voor ‘Financiële rapportering in IFRS context’

OASIS: De student kan zien dat hij het nieuwe vak ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’ moet opnemen alsook 6 studiepunten extra keuzevakken in vergelijking met vorig academiejaar. De student wordt aangeraden om ‘Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek’ (4 stp) op te nemen als keuzevak, ter voorbereiding van ‘Gevorderde topics in financiële rapportering’. Dit kan enkel als de student reeds geslaagd is voor het vak 'bedrijfskundige vaardigheden' uit het voorbereidingsprogramma. Indien de student dit wenst, dan mag bij na inschrijving voor het voorbereidingsprogramma en de master contact opnemen met de trajectbegeleider om dit te laten vastleggen in zijn/haar curriculum.