Prof. dr. Bert George

Persoonlijke website


Vraag & antwoord

Welk verborgen talent heb je?

In mijn jeugd behaalde ik een zwarte gordel 1ste dan judo. Ik heb meer dan twintig jaar verschillende gevechtsporten beoefend, gaande van judo, boksen tot thaiboksen. Ik ging zelfs drie keer naar Thailand om van de echte lokale meesters de traditionele sport te leren en ben daar twee keer de ring in gegaan. De code die heerst binnen Oosterse gevechtsporten beïnvloedt nog steeds mijn leven (en carrière): moed, volharding, discipline en respect. Wellicht is mijn fascinatie voor gevechtsport ook één van de drijfveren achter mijn voornaamste onderzoeksinteresse, namelijk strategie.

Waar gaat jouw onderzoek over?

Mijn onderzoek focust op strategie in de publieke sector. De overheid maar ook andere organisaties met een sociaal doel worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen waar ze strategisch moeten op reageren. Gelijktijdig is strategisch denken, handelen en leren in de publieke sector niet altijd evident. Verschillende belanghebbenden duiken op, en wat voor de ene een goede oplossing is, is voor een ander slecht. Zo bekijk ik in mijn onderzoek onder andere de effectiviteit van strategieprocessen zoals strategische planning in publieke organisaties. De overheid is gek van plannen, maar wanneer dragen deze echt bij tot het creëren van waarde voor de maatschappij?

Vanwaar de interesse in dat onderwerp?

Strategie heeft mij altijd gefascineerd. Tegelijk is het een abstract en uitdagend thema. Het is een thema dat “hypes” overstijgt – strategie is inherent aan menselijk gedrag en strategisch denken, handelen en leren kan publieke organisaties helpen om beleidsdoelen daadwerkelijk te realiseren. Strategie zal altijd belangrijk zijn aangezien beleidsmakers en managers altijd keuzes moeten maken omtrent wat ze willen bereiken, waarom, en hoe ze dat gaan doen. Bovendien is strategie een thema dat disciplines overstijgt, wat het concept wederom zo interessant maakt. Van economen tot historici, iedereen is gefascineerd door de transformaties die grootse strategieën in onze maatschappij hebben teweeg gebracht.

Waarom is jouw onderzoek maatschappelijk relevant?

Ik heb het genoegen gehad om wereldwijd te doceren/adviseren over strategie. Van Berlijn tot Hamburg, Rotterdam tot Gent, Abu Dhabi tot Georgië, telkens hoor ik dezelfde frustratie: Hoe vermijden we dat onze strategie niets meer wordt dan een vodje papier? In mijn onderzoek, onderwijs én dienstverlening voorzie ik (toekomstige) beleidsmakers en managers van handvaten om aan strategie te “doen”. Dit moet hen uiteindelijk in staat stellen om betere beslissingen te nemen, beslissingen die passen binnen een visie, die gebaseerd zijn op grondige analyses, die rekening houden met trends en scenario’s, en die gedragen worden door stakeholders alsook daadwerkelijk implementeerbaar zijn.

Hoe zouden collega’s jou omschrijven?

Dat laat ik liever aan mijn collega’s over. :-)

Wat hoop je nog te bereiken binnen jouw academische carrière?

Als strateeg reflecteer ik uiteraard op mijn aspiraties voor de toekomst en hoe ik die zal realiseren. Op mijn radar staat de uitwerking van een boek dat theorie en praktijk verbindt op vlak van strategie in de publieke sector. Een boek dat enerzijds beleidsmakers en managers helpt om aan strategie te “doen”, en dat anderzijds onderzoekers stimuleert om onderzoek te doen naar de condities waaronder bepaalde strategieprocessen wel of niet hebben gewerkt. Uiteraard wil ik dat dergelijk boek internationaal is in scope en, waarom niet?, de wereld verovert (om dan toch terug te komen op de militaire oorsprong van strategie).

Wat is het eerste wat je doet wanneer er onverwacht een gaatje vrijkomt in je agenda?

Een lekker potje golf gaat er altijd in, of een goede wandeling met onze ruwharige teckel Elton.