Universiteit Gent

NL | EN
Om als één van de beste universiteiten ter wereld aan baanbrekend onderzoek te doen, hebben we naast onze ambitie ook heel wat middelen nodig. Steun daarom de UGent en maak het verschil.
Fondsen & Leerstoelen

Fonds

U kunt een fonds oprichten, met uw naam of die van uw bedrijf. Op die manier steunt u die thema’s die voor u belangrijk zijn.

Met een fonds kunt u bijvoorbeeld de kennis van een universitaire discipline bevorderen, een prijs in het leven roepen, of studenten de middelen geven om verder te studeren. U bepaalt zelf de bestemming van het fonds, en de manier waarop het kapitaal wordt opgebouwd en aangewend: in één keer of gespreid over verschillende jaren, enzovoort.

Fondsen aan de Universiteit Gent

Leerstoel

U kunt een leerstoel oprichten, met uw naam of die van uw bedrijf.

Een erkende leerstoel op naam wordt opgericht op basis van een structurele schenking. Het gaat dan om onderzoek, onderwijs of dienstverlening rond een welbepaald thema. Hoe de geschonken middelen precies worden gebruikt en binnen welke tijdspanne dat gebeurt, wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de UGent.

Leerstoelen aan de Universiteit Gent

Wil u de mogelijkheden van een fonds of leerstoel leren kennen? Wij geven graag de nodige toelichting :

Beurzen en prijzen

Wil u excellentie in een bepaald domein ondersteunen dan kan u hiervoor een prijs geven. Met een prijs kan u een student of onderzoeker belonen voor de geleverde inspanningen.
Met een beurs kan u een student of onderzoeker in de mogelijkheid brengen een bepaalde opleiding te volgen of een specifiek onderzoek te doen. De UGent geeft ook beurzen aan internationale studenten die graag onze instelling willen komen studeren maar zelf niet de financiële mogelijkheden daartoe hebben.

Meent u dat een prijs de juiste formule is voor u? We geven u graag meer uitleg:

DEEL VIA
Wat hebben we gerealiseerd?