Een medaille voor Belgische roeiers op de Olympische spelen ? UGent proffen geloven er in

(06-07-2021)

Jan Bourgois en Jan BooneProffen Jan Boone en Jan Bourgois bereiden de Belgische roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe voor op de Olympische spelen in Tokyo.

Hoe doen ze dat precies en wat kunnen wij leren uit topsportonderzoek? En waarom dragen de roeiers Happy Socks en mag de ene wél een pistolet eten en de andere niet?

Professors Jan Boone and Jan Bourgois are helping prepare Belgian rowers Tim Brys and Niels Van Zandweghe for the Olympic games in Tokyo. But what exactly are they doing, and what can we learn from research into elite sports? Also: why do the rowers wear Happy Sock-branded socks, and why is one allowed to eat sandwiches while the other isn’t?Tim Brys en Niels Van ZandewegheIn juli vertrekken twee Belgische roeiers richting Tokyo: Tim Brys en Niels Van Zandweghe. Sinds vorig jaar nemen proffen Jan Boone (rechts op de foto) en Jan Bourgois (links op de foto) de coördinatie van deze roeiers op zich. Beide proffen werken aan de Gentse Watersportbaan, waar ze met hun collega’s van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen soms gaan lopen of zwemmen. Sporten houdt hun hoofd koel, want met de Olympische spelen in aantocht is hun agenda nog drukker dan anders. Ze sturen het roeiersteam aan dat onder andere bestaat uit een coach, een kinesist, een psycholoog, een sportdokter, en een sportdiëtiste. Zelf focussen de proffen vooral op wat hún expertise is: het opstellen van trainingsschema’s en het sturen van het totale trainingsproces.

Het volledige artikel kan u hier lezen

This July, two Belgian rowers, Tim Brys and Niels Van Zandweghe, will be heading off to Tokyo, and two Ghent University professors have been in charge of the rowers’ training since last year. The two professors – Jan Boone (on the right in the photo) and Jan Bourgois – both work at the Ghent University campus Dunant, where they sometimes go running or swimming with their colleagues from the department of Movement and Sports Sciences. Exercising helps them keep a cool head, as with the Olympic games coming up, their diaries are even busier than normal. They manage the rowing team which also includes a coach, a physio, a psychologist, a sports medicine doctor and sports dietician, while the professors’ work focuses on their particular expertise: drawing up training schedules and managing the entire training process.

Full text available