Sporten is gezond, en we weten nu beter waarom

(15-04-2021)

sporten is gezond Het onderdrukken van de werking van één specifiek stofje in het lichaam leidt tot een drastische verkleining van de positieve effecten van lichaamsbeweging, toont UGent onderzoek.

Dat regelmatig sporten belangrijk is voor onze gezondheid, weten we ondertussen wel. Door regelmatig te sporten, hebben we minder kans op diabetes, cardiovasculaire aandoeningen of andere ziektes. Wetenschappers zijn echter nog volop bezig met het ontrafelen van de verschillende processen in het lichaam verantwoordelijk voor deze positieve effecten. Onderzoekers van de UGent en de Universiteit van Kopenhagen focusten de afgelopen jaren op één specifieke molecule in het lichaam, namelijk histamine.

Histamine

De naam ‘histamine’ doet misschien al een belletje rinkelen. “Histamine is vooral gekend met betrekking tot allergische reacties”, verduidelijkt professor Derave. Tijdens een allergische reactie geeft het lichaam histamine af, wat leidt tot de gekende symptomen van een allergie. Deze symptomen worden meestal bestreden met medicatie die de werking van histamine tegengaat: antihistaminica.

Er waren reeds enkele suggesties in de wetenschappelijke literatuur dat histamine ook een rol zou kunnen spelen tijdens lichaamsbeweging. Daarom besloten de onderzoekers om de rol van histamine bij de positieve effecten van regelmatig sporten te onderzoeken. Ze deden dit door gezonde, fysiek inactieve mannen gedurende zes weken een trainingsprogramma te laten uitvoeren. Een deel van deze groep kreeg antihistaminica toegediend, waardoor de werking van histamine geblokkeerd werd. De andere groep kreeg een placebo. De onderzoekers vonden heel duidelijke trainingseffecten in de placebogroep. Deze groep presteerde niet alleen beter, maar had ook een betere glucosetolerantie én beter werkende bloedvaten.

"Dit benadrukt nogmaals de zeer belangrijke en brede positieve effecten van regelmatig sporten. Als je gedurende zes weken drie keer per week sport, zie je al heel duidelijke effecten", aldus professor Derave.

De belangrijkste bevinding was echter dat deze positieve effecten vrijwel volledig teniet werden gedaan in de groep die antihistaminica kreeg. Ondanks eenzelfde hoeveelheid te sporten en even hard hun best te doen, had deze groep weinig tot geen voordelige effecten van het trainingsprogramma. Het wegnemen van de werking van één specifiek molecule heeft dus dramatische gevolgen.

"Ons onderzoek suggereert dat de werking van histamine tijdens het sporten een evolutionair reeds lang bestaand en zeer belangrijk mechanisme is”, aldus professor Derave.

Verder onderzoek

Op basis van hun bevindingen maken de onderzoekers twee belangrijke conclusies:

  • Regelmatig sporten is heel effectief voor het bevorderen van onze gezondheid.
  • Een normale werking van histamine is essentieel voor de positieve effecten van lichaamsbeweging.


Deze bevindingen dienen als start voor verder onderzoek naar de rol histamine in de mechanismen van diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Op termijn kan dit leiden tot nieuwe inzichten in het begrijpen en behandelen van deze ziektes.

Stoppen met antihistaminica?

Derave besluit met een laatste belangrijke opmerking: “We maakten gebruik van de vaak genomen antihistaminica medicatie, maar er mag niet zomaar geconcludeerd worden dat iedereen maar beter zou stoppen met inname hiervan". Toekomstig onderzoek is nodig om de mogelijke interactie tussen antihistaminica en effecten van sporten verder te begrijpen. De onderzoekers maakten namelijk gebruik van hogere dosissen dan normaal, alsook van een combinatie van twee soorten antihistaminica die normaal niet gecombineerd worden.

Meer informatie

Dit onderzoek werd geleid vanuit de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen), in samenwerking met een partner van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen en onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen (Denemarken).
Momenteel loopt er aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent een vacature voor een postdoctoraal onderzoeker. Meer info vind je hier.

De ontdekking werd recent gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift ‘Science Advances’. Lees het artikel hier.


Contact

Prof. dr. Wim Derave 
drs. Thibaux Van der Stede