Personen met bijzondere noden

De bijzondere tandheelkunde behandelt patiënten met een mentale beperking, angstige volwassenen en medisch gecompromitteerde volwassenen.