Mission Statement

De Tandheelkunde U(Z)Gent kenmerkt zich door een unieke samenwerking tussen de Vakgroep Mondgezondheidswetenschappen (UGent) en de Mond-, Tand- en Kaakziekten (UZ)

Onze missie

Mondgezondheidswetenschappen UGent staat voor hoogstaand, op onderzoek gebaseerd onderwijs aan mondartsen in wording, met als doel het afleveren van goed opgeleide mondartsen en specialisten aan de samenleving. Daarnaast voorziet de Kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten een alomvattende, klinische en multidisciplinaire mondzorg op maat van elke patiënt in een expertise-overschrijdende aanpak. 

Onze visie

Het beleid moet kaderen in een groter, omvattend kader, waarbij deze twee doelstellingen centraal gesteld worden. Gezien het onderwijs onlosmakelijk verbonden is met gezondheidszorg, betekent het dat deze missie en visie overkoepelend zijn voor zowel de vakgroep Mondgezondheidswetenschappen van de UGent als de kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten van het UZ Gent. Vandaar dat onderstaande doelstellingen en de operationalisering daarvan, steeds in het licht moeten worden gezien van deze verbondenheid.

  • Onderwijs – Opleiding tot onmiddellijk inzetbare tandartsen

De ambitie bestaat erin om onze studenten op te leiden tot goed opgeleide mondartsen, hetzij tot algemeen tandarts, hetzij tot specialist. Dit onderwijs wordt evidence-based gegeven en waar mogelijk op eigen onderzoeksresultaten gebaseerd. De studenten krijgen de praktijkervaring van tandartsen uit het werkveld mee en krijgen via online feedbackmechanismen de kans om hun vaardigheden in een vroeg stadium bij te sturen.

  • Dienstverlening – Patiëntgerichte zorg kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten– expertise-overschrijdend

Alle beleidskeuzes, gaande van de infrastructuur in de kliniek tot het curriculum van de studenten, worden steevast gemaakt met de belangen van de patiënt voor ogen. Zowel medewerkers als studenten zijn er zich van bewust dat er een mens zit rond de mond, met steeds een eigen verhaal. Er wordt gestreefd naar een dynamische en expertise-overschrijdende kliniek, gericht op samenwerking. Via een transversale organisatiestructuur zullen verschillende expertises toegepast kunnen worden in de behandelplannen voor patiënten.  

  • Onderzoek – Uitvoeren van epidemiologisch, klinisch en translationeel onderzoek in het domein van de Mondgezondheidswetenschappen