Verhuis naar nieuw practicumgebouw

Vanaf het 2de semester 2020-2021 gaan de meeste practica (waaronder de fysiologie practica) van de faculteit Geneeskunde door in het nieuwe practicumgebouw dat op de campus Heymans (Farmacie) geopend werd. Onze vakgroep was in de persoon van Diego De Baere nauw betrokken bij het voorbereiden van de verhuisbeweging die hiermee gepaard ging. Hieronder een paar van de foto's die hij nam:

Verhuis practicumgebouw 1Verhuis practicumgebouw 2Verhuis practicumgebouw 3Verhuis practicumgebouw 4Verhuis practicumgebouw 5Verhuis practicumgebouw 7