Over de vakgroep

Missie en visie


Onze Missie

 • Patiëntgericht, innoverend en inzichtelijk onderwijs
 • Interactief fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek
 • Kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Met internationale inspiratie en uitstraling

Onze visie

 • Expertise centrum basiswetenschappen Fysiologie, Farmacologie en Farmacotherapie
 • Expertise centrum Acute, Kritische, Perioperatieve geneeskunde
 • Meerwaarde putten uit wisselwerking experimenteel-klinisch (Bench to bedside / Lab to classroom)
 • Samenwerken in complementariteit en synergie binnen en buiten de vakgroep
 • Streven naar optimale werkplek met zorg voor medewerkers om betrokkenheid te stimuleren

Onze waarden

 • Kwaliteit
 • Integriteit
 • Betrokkenheid
 • Enthousiasme
 • Respect
 • Vertrouwen
 • Transparantie
 • Maatschappelijk interactief en relevant

Sharepoint

Indien u toegang heeft tot deze sharepointsites zal u met uw UGent-account kunnen inloggen

Heymans Instituut

De geschiedenis van het Heymans Instituut voor Farmacologie verloopt parallel met de evolutie van de moderne farmacologie. Het Heymans Instituut werd gesticht in 1890 toen professor Jan-Frans Heymans (1859-1932) de eerste leerstoel voor experimentele farmacologie in België opnam.

Aanvankelijk spitste het Instituut zich toe op het beoefenen van experimentele geneeskunde. Op basis van zorgvuldig geplande experimenten en gebruik makend van originele technieken, werden de regulerende werkingsmechanismen van het cardiovasculair- en ademhalingsstelsel alsook de invloed van farmaca op deze regulering ontrafeld.

Dit resulteerde in de ontdekking door professor Corneel HEYMANS (1892-1968) Corneel Heymans, van de regulerende werking van de carotissinus en cardio-aortische chemoreceptoren en hun rol in de regeling van de ademhaling. Voor dit werk bekwam hij in 1938 de NOBEL PRIJS voor Fysiologie en Geneeskunde.

Na de tweede wereldoorlog spitste het Heymans Instituut zich meer speciaal toe op de Farmacologie. Op dit ogenblik is het Instituut actief op gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

 

Heymans Memorial Lectures