Ernstige obstetrische complicaties

De onderzoeksgroep 'Verloskunde en Prenatale Diagnostiek' registreert en analyseert binnen deze onderzoekslijn zeldzame en ernstige complicaties en aandoeningen van de zwangerschap via B.OSS (Belgian Obstetric Surveillance System).

Dit nationale project krijgt de steun van het College van geneesheren voor Moeder en Pasgeborene en de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid. B.OSS maakt deel uit van het INOSS (International Network of Obstetric Survey Systems).

Extra financiering van het FOD werd verkregen voor het jaar 2020, voor de aanwerving van Karolien Benoit, onder directe supervisie en coördinatie van Dr. Griet Vandenberghe en Prof. Kristien Roelens

Reeds afgeronde B.OSS-onderzoeksprojecten

 • Uterusruptuur in België
 • Peripartum hysterectomie en/of arteriële embolisatie in België
 • Eclampsie in België
 • Spontaan hemoperitoneum tijdens de zwangerschap (INOSS)
 • Anafylaxie tijdens de zwangerschap (INOSS)
 • Globale studie over maternale bloedvergiftiging (INOSS, WHO)

Lopende B.OSS-projecten

Intrahepatische cholestase van zwangerschap (ICP - Intrahepatic cholestasis of Pregnancy)

We includeren elke zwangere vrouw met intermediaire (galzuren 40-99 mcmol/L) of ernstige (galzuren ≥ 100 mcmol/L) ICP.

 • onderzoekers: Audrey Francinetti (UZA), Laura de Luca (Brugmann)
 • fondsen: B.OSS wordt gefinancierd door de FOD Volksgezondheid.

 

COVID-19 en zwangerschap

We includeren elke zwangere vrouw of pas bevallen vrouw tot 6 weken postpartum met de diagnose van COVID-19 infectie gehospitaliseerd, van 1/03/2020 tot 01/03/2021.

 • fondsen: Deze studie wordt gefinancierd door het College van geneesheren voor Moeder en Pasgeborene.

 

Heelkundige complicaties van bariatrische chirurgie in de zwangerschap

We includeren elke zwangere vrouw die  tijdens de zwangerschap een ingreep moet ondergaan omwille van een complicatie van bariatrische chirurgie.

 • onderzoekers: Paulien De Mulder (in kader van een PhD project - KU Leuven, UGent)

 

Belgisch analysesysteem voor moedersterfte (BAMM - Belgian Analysis system for Maternal Mortality)

De registratie en analyse van de zeer zeldzame gevallen van maternale sterftes in België. De analyse gebeurt op lokaal niveau en op nationaal niveau (multidisciplinair team van experten).

 • onderzoekers: BAMM werkgroepteam, vanuit het College van geneesheren voor Moeder en Pasgeborene

Samenwerkingsverbanden

B.OSS werkt nauw samen met de perinatale registraties:

B.OSS wordt gesteund door de beroepsgroepen VVOG - Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en GGOLFB - Groupement des Gynécologues Obstréticiens de Langue Française de Belgique (franstalige gynaecologen in België).

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

 • Karolien Benoit, B.OSS medewerker

0476 60 42 76