Sint-Lievenspoort Scriptieprijs

Wat?

Vzw Sint-Lievenspoort is een netwerk van 5 organisaties die de communicatieve mogelijkheden bevorderen van kinderen en volwassenen met een stoornis. Jaarlijks organiseren zij in samenwerking met de Associatie Universiteit Gent de Sint-Lievenspoort Scriptieprijs.

Met deze Scriptieprijs bekronen ze scripties die een meerwaarde kunnen betekenen voor hun werking en hun doelgroepen. Jaarlijks wordt daartoe een specifieke doelgroep in de kijker geplaatst. Scripties die de voorbije 3 academiejaren afgewerkt zijn kunnen hiervoor aangemeld worden.

Hoe deelnemen?

Inzendingen gebeuren via de betrokken faculteiten van de instellingen van de Associatie Universiteit Gent. Universiteit Gent kan 4 masterproeven nomineren.

Naast de persoonlijke gegevens van de kandidaat, gegevens over de opleiding en de masterproef, dient er ook een motivatie voor nominatie te worden geschreven

De genomineerden worden beoordeeld naar kwaliteit, originaliteit, relevantie voor de doelgroep en meerwaarde voor Sint-Lievenspoort.

De winnende bachelor- en masterproef worden elk beloond met € 500. 

De uiterlijke datum voor indiening en uitreiking van de prijs wordt jaarlijks bepaald.

Meer weten?