Selectie

Het Honours Programme Education richt zich tot excellente, gemotiveerde en communicatieve studenten. Daarom vindt er voorafgaand aan de toelating een selectieprocedure plaats.

Selectiecriteria:

Voor toelating tot het Honours Programme Education gelden volgende selectiecriteria:

 • Je bent ingeschreven als student aan de Universiteit Gent, faculteit Diergeneeskunde, Farmacie, Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur of Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
 • Je behaalt goede studieresultaten
 • Je hebt voldoende studievoortgang
 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie en de honoursactiviteiten
 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling
 • Je bent in staat een realistische studieplanning te maken
 • Je beschikt over voldoende sociale vaardigheden
 • Je kan goed omgaan met stress en deadlines
 • Je bent bereid tot extra inzet en tot het verleggen van je grenzen

Selectieprocedure

Gezien aan studenten gevraagd wordt om practica te begeleiden, dienen deze studenten uiteraard ook zelf over de vakinhoudelijke kennis te beschikken.

In maart 2023 wordt een oproep gestuurd via UFORA cursussites naar alle studenten die in aanmerking komen om te kandideren voor dit honoursprogramma.

De lijst van opleidingsonderdelen kan enigszins verschillen van academiejaar tot academiejaar.

Aanmelden

Als je de oproep hebt ontvangen en je wenst te kandideren, stuur dan een mail naar hpeducation@ugent.be met de volgende gegevens/documenten:

 • Je motivatiebrief
 • Je studieresultaten tot nu toe (puntenbrieven via Oasis)
 • Je CV

Selectie-interview

Een selectiecommissie bestaande uit de verantwoordelijk lesgever van het opleidingsonderdeel en een onderwijsexpert, beslist of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Na het gesprek beslist de commissie of je al dan niet toegelaten wordt voor het programma.

Deadline:

Deze documenten dien je te bezorgen tegen het einde van de paasvakantie van het huidige academiejaar.