Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Welkom op de infopagina van de opleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie!

Op deze pagina kan je cursussen inkijken, inschrijven voor een online info- en vragensessie, kijken naar getuigenissen en zo ontdekken of de opleiding bij je past.

Je zal merken dat de opleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie geen eenzijdig verhaal is van kijken en luisteren: als student krijg je de kans om zelf vaardigheden in te oefenen. 

Bekijk zeker ook de studiekiezer: daar vind je gedetailleerde info over de infodag en de opleiding.

Algemene infosessie 20 maart 2021

Op pad met studenten

Hoe ziet het leven van een student Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie eruit? Ontdek het in dit filmpje.

Cursusmateriaal

Blader door cursussen en handboeken uit de eerste bachelor. De meeste cursussen en handboeken bevatten de cover, de inhoudsopgave en een hoofdstuk.

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag je niet zonder toestemming verspreiden.

Stage

Via verschillende stages in binnen- of buitenland leer je kennis en vaardigheden toepassen op verschillende patiënten en situaties. 

Vanaf het tweede bachelorjaar verken je de kinesitherapie via gerichte opdrachten en kijkstages. In het derde bachelorjaar en (eerste) masterjaar doorloop je een aantal vaste stageblokken in diverse ziekenhuisdiensten, instellingen voor mindervalide personen, sportclubs en privépraktijken. Tijdens het tweede masterjaar loop je uitsluitend stage binnen je gekozen afstudeerrichting.

Afstudeerrichtingen

De opleiding heeft 4 mogelijke master afstudeerrichtingen:

Of wil je leraar worden met méér? Kies dan voor de educatieve master.

Internationale ervaring

Tijdens je masteropleiding kan je kiezen om één van de stages in het buitenland volgen. Er worden stageplaatsen voorzien in Europa of in ontwikkelingslanden (overzeese ervaringen) voor meestal maximaal drie maanden.

Vereiste voorkennis en voorbereiding

Hoewel de basiswetenschappelijke vakken zoals (bio)chemie, fysica en fysiologie de leerstof uit het middelbaar deels herhalen, wordt de inhoud snel diepgaander uitgewerkt. Studierichtingen in het algemeen secundair onderwijs met een groot pakket wetenschappelijke vakken vormen dan ook een ideale voorbereiding op de opleiding en vergroten je kans op slagen.

Veelgestelde vragen

Welk soort vakken zitten in eerste bachelor?

 • Basiswetenschappelijke vakken
 • Gedragswetenschappelijke vakken
 • Methodologische vakken
 • Kinesitherapeutische vakken
 • Sportvakken

Voor een uitgebreid overzicht, neem zeker een kijkje in de studiekiezer. Daar kan je doorklikken op alle vakken met een uitgebreide studiefiche (welke examenvorm, waarover gaat het, wie is de lesgever, etc.)

Welke werkvormen worden in de opleiding gebruikt?

 • Hoorcolleges
 • Practica
 • Tutorials/online hoorcolleges
 • Leerpaden

Hoe sportief moet ik zijn?

In het eerste jaar krijg je het vak ‘Bewegen en gezondheid 1’. Naast theorie over didactiek en gezondheidsleer moet je op het einde van het jaar ook een praktische proef afleggen. Tijdens die proef moet je een duurloop van 5 km uitvoeren in 30 min (vrouwen) of 25 min (mannen). Een aantal andere bewegingsvaardigheden worden getest in een parcours ( klimmen en klauteren, springen, werpen en vangen…).

In het tweede jaar krijg je het vervolg ‘Bewegen en gezondheid 2’. In dit vak zit: zwemmen, EHBO, didactiek en aangepaste zwemvormen ( pre – postnatale, reddend zwemmen …).

Hogerop in de opleiding komen geen andere sportvakken aan bod. Wel verwachten we natuurlijk dat een toekomstige kinesitherapeut een actieve en gezonde levensstijl ambieert en promoot!

Welke vooropleiding heb ik best?

Enkele cijfers:

 • 95% van de studenten volgde in het secundair onderwijs ASO
 • Van de studenten uit het ASO is ongeveer 30% geslaagd na eerste of tweede zittijd.
 • Studenten uit het TSO, KSO of BSO hebben een beduidend lagere slaagkans (minder dan 5% slaagkans na eerste of tweede zittijd).
 • Studenten die in het middelbaar een opleiding volgden met 6 uren wiskunde, hadden een slaagkans van ongeveer 40%. Voor studenten uit wiskundige of wetenschappelijke richtingen is de slaagkans hoger.
 • Van studenten uit talenrichtingen en humane wetenschappen is slechts een minderheid geslaagd na eerste of tweede zittijd.

Studievoortgang:

 • 60,5% behaalt zijn bachelordiploma binnen de 3 jaar.
 • 82,5% behaalt zijn masterdiploma binnen de voorziene 2 jaar.

Moet ik een voorkennis hebben van wetenschappen?

Een sterke wetenschappelijke voorkennis is noodzakelijk.

Ten zeerste aangeraden:

 • Doe de SIMON-test om je te helpen bij een doordachte studiekeuze.

Waar gaan de meeste lessen door?

Tijdens de bachelorjaren gaan de hoorcolleges door in grote auditoria verspreid over Gent:

 • Ledeganckstraat (1ste bachelor heeft bijna alle hoorcolleges op campus Ledeganck)
 • Campus Sterre
 • Sint-Pietersnieuwstraat
 • Campus Dunant
 • Stropkaai

De praktijklessen gaan door op of vlakbij de campus van het UZ Gent.
De sportlessen gaan door aan de campus aan de Watersportbaan.

Een goede fiets komt dus zeker van pas.

Wat zijn de slaagcijfers?

In 2017 - 2018 waren er 484 studenten ingeschreven in de 1ste bachelor Revalidatiewetenschappen.

Na 1e  en 2de zittijd samen waren er hiervan 132 volledig (= voor alle vakken) geslaagd. Dit komt op een slaagpercentage van 27,27 %.

Waar kan ik later aan de slag met mijn master in de Revalidatiewetenschappen?

Praktijkgericht:

 • Privé praktijken
 • Revalidatiecentra
 • Ziekenhuizen
 • Rust – en verzorgingstehuizen
 • Bijzondere instellingen
  • Fitnessbegeleider

Minder praktijkgericht:

 • Onderwijs
 • Onderzoek
  • Doctoraat
  • Medisch afgevaardigde
  • Research functies in de industrie

Is er studiebegeleiding aanwezig?

Zeker. Je kan bij het monitoraat van de faculteit terecht voor trajectbegeleiding en studiebegeleiding. Het is een vertrouwelijk en vlot toegankelijk aanspreekpunt.

Trajectbegeleiding

 • begeleiding bij je studietraject en -voortgang (oa. info over geïndividualiseerde trajecten)
 • advies bij keuzemogelijkheden tijdens je studies
 • hulp bij de overstap naar een andere opleiding

Studiebegeleiding

 • Algemene studiebegeleiding en -planning
 • bijspijkeren wetenschappelijke kennis uit het secundair onderwijs
 • begeleiding wetenschapsvakken uit de eerste bachelor
  • je kan er terecht met vragen over de leerstof
  • inoefenen gestructureerde oplossingsmethoden eigen aan het vak

Naast de bovenstaande initiatieven is er ook een faculteitsoverschrijdende begeleiding (studiekeuze, voor persoonlijke/psychologische problemen, workshop faalangst, workshop studiemethode en -vaardigheden,...).

Studenten Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kunnen ook deelnemen aan volgende initiatieven:

Alles over studeren aan de UGent

Zit je nog met algemene of praktische vragen voor je start aan de universiteit? Heb je vragen over je studiekeuze, studeren aan de UGent, studeren met een functiebeperking, over op kot gaan of studiekosten? 

 • Neem deel aan de live chatsessies op 27 maart en 21 april

Contact

Heb je nog vragen?

 • Tine Maertens (curriculummanager Opleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)
 • Evelien Van Waes en Lynn Opdebeeck (trajectbegeleiding faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  traject.ge@ugent.be