Universiteit Gent

NL | EN
Om als één van de beste universiteiten ter wereld aan baanbrekend onderzoek te doen, hebben we naast onze ambitie ook heel wat middelen nodig. Steun daarom de UGent en maak het verschil.
Hoe kunt u schenken?
Er zijn verschillende manieren om te schenken aan de Universiteit Gent:
  • Gift
  • Testament
  • Testament/Legaat/Duo legaat

Gift


Een gift kunt u op twee manieren doen: een bankgift of een handgift.

Bankgift. De eenvoudigste manier is een bankgift. U schrijft dan geld over op ons rekeningnummer. U kunt ook preciseren waarvoor die gift precies dient. Het rekeningnummer:
- IBAN: BE26 3900 9658 0329 BIC: BBRUBEBB

Handgift. Roerende goederen (aandelen, juwelen, schilderijen, boeken,...) kunt u aan de Universiteit Gent schenken via een handgift. Roerende goederen komen doorgaans terecht in de musea of bibliotheken van de UGent.

Fiscaal attest. Geeft u meer dan 40 euro? Dan is uw gift fiscaal aftrekbaar. Op die manier kunt u 45% van uw gift recupereren.

Wenst u een gift te doen, neem dan contact op met het Universiteitsfonds:

Schenking


Een schenking is een officieel door de notaris geattesteerde gift. Als u bijvoorbeeld het vruchtgebruik van onroerende goederen wilt schenken, moet u sowieso deze weg kiezen. Maar ook voor bijvoorbeeld kunstwerken of (grotere) geldbedragen kan het nuttig zijn om voor deze manier van schenken te opteren.

Twijfelt u of een schenking de juiste weg is? Neem gerust contact op met het Universiteitsfonds:

Testament/Legaat/Duo legaat


U kunt (een deel van) uw vermogen bij testament nalaten aan de UGent. Het Universiteitsfonds kan u helpen om de beste manier te vinden.

Duo legaat. In sommige situaties kan het voor uw erfgenamen heel voordelig zijn als u een duo legaat opstelt. U duidt dan minstens twee erfgenamen aan: de mensen aan wie u uw erfenis wilt nalaten, en de UGent.
  • De UGent betaalt alle successierechten , ook die van uw andere erfgenamen.
  • Daarmee ontlopen uw erfgenamen een hoge belasting die, afhankelijk van de graad van verwantschap, tot 65% kan oplopen.
Voorbeeld. U hebt geen kinderen en wilt uw erfenis van 300.000 € overlaten aan uw nichtje.
  • Normaal zou uw nichtje 65% successierechten moeten betalen en ontvangt ze netto 125.000 €.
  • Als u de UGent voor 50% opneemt in een duo legaat, betaalt de UGent 8,8% successierechten op haar helft van de erfenis, plus de successierechten op de andere helft. Uw nichtje ontvangt netto 150.000 €: 25.000 € meer dan bij een gewoon legaat.
Laat u adviseren. Een duo legaat levert niet altijd een even groot voordeel op omdat de successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap. Maar ook voor nalatenschappen aan broers en zussen kan een duo legaat in bepaalde gevallen interessant zijn, bijvoorbeeld bij erfenissen boven 250.000 €. We geven u graag advies over uw specifieke situatie:


Ook bedrijven kunnen schenken

Ook bedrijven kunnen een gift of schenking doen aan de UGent. De fiscale regels zijn wel anders dan bij particulieren. Bedrijven of vennootschappen kunnen tijdens het aanslagjaar 2014 maximaal 500.000 euro schenken aan de Universiteit Gent of maximaal 5% van hun belastbare winst.
DEEL VIA
Wat hebben we gerealiseerd?