Specifieke regeling voor de masterproef omwille van coronamaatregelen

laatste update: 24 maart 2020 14:31

Voor studenten waarbij de masterproef voornamelijk literatuuronderzoek betreft en waarbij (een deel van) het bronnenmateriaal niet geraadpleegd kan worden:

 • Studenten werken hun masterproef af op basis van het voorhanden zijnde materiaal.
 • Studenten schrijven bij hun masterproef een preambule waarin wordt toegelicht hoe de coronamaatregelen een invloed op de masterproef hadden en op welke manier de student dit ondervangen heeft.
 • Aan de promotoren wordt gevraagd om bij de beoordeling op vlak van volledigheid van het bronnenmateriaal rekening te houden met de ontoegankelijkheid van de bibliotheken.
 • Uitstel van indiendatum is mogelijk (zie lager)

Voor studenten waarbij voor het onderzoek veldwerk (observaties, interviews, enquêtes, …), labowerk of een andere activiteit nodig is die door de coronacrisis niet meer uitgevoerd kon worden en waarbij dit werk reeds voor een (groot) deel gebeurde:

 • Studenten werken hun masterproef af op basis van het voorhanden zijnde materiaal. De student beschrijft in de masterproef ook het volledige proces en de verdere stappen die genomen hadden moeten worden.
 • Studenten schrijven bij hun masterproef een preambule waarin wordt toegelicht hoe de coronamaatregelen een invloed op de masterproef hadden en op welke manier de student dit ondervangen heeft.
 • Aan de promotoren wordt gevraagd om bij de beoordeling rekening te houden met de omstandigheden.
 • Uitstel van indiendatum is mogelijk (zie lager)

Voor studenten waarbij voor het onderzoek veldwerk (observaties, interviews, enquêtes, …), labowerk of een andere activiteit nodig is die door de coronacrisis niet meer uitgevoerd kon worden en waarbij dit nog moet opgestart worden of slechts heel beperkt gebeurde:

 • De promotor bekijkt samen met de student hoe de masterproef (gedeeltelijk) te heroriënteren naar een wijze die de afwerking ervan mogelijk maakt (bijv. literatuuronderzoek, systematic review, analyses op bestaande datasets …).
 • Studenten schrijven bij hun masterproef een preambule waarin wordt toegelicht hoe de coronamaatregelen een invloed op de masterproef hadden en op welke manier de student dit ondervangen heeft
 • Uitstel van indiendatum is mogelijk (zie lager)

Uitstelregeling

Studenten die door de coronamaatregelen hinder ondervonden voor hun masterproef kunnen een individueel uitstel krijgen voor het indienen van de masterproef in de eerste zittijd tot uiterlijk 15 juni 2020. De openbare verdediging kan plaatsvinden tot en met 4 juli 2020 met diplomering in de eerste zittijd.
Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan dit individueel uitstel worden verleend. De faculteiten bepalen op welke wijze de toekenning van een individueel uitstel gebeurt, en zien hierbij toe op gelijke behandeling van studenten.