LW-studenten met Fayatbeurs naar Cambridge

(12-07-2022) Mathijs Clement (Historische taal- en letterkunde) en Samuel vander Straeten (Geschiedenis) ontvingen een van de eerste Fayatbeurzen. Het beursprogramma geeft Vlaamse topstudenten de kans om te studeren aan een buitenlandse gerenommeerde universiteit

Op 5 juli reikte Vlaams minister-president Jan Jambon de allereerste Fayatbeurzen uit. “We maken internationale topinstellingen toegankelijker voor Vlaamse studenten met ambitie en talent, want dat zijn onze toekomstige captains of society. Zij kunnen Vlaanderen mee op de wereldkaart zetten”, aldus Jambon (N-VA). Mathijs Clement en Samuel vander Straeten zijn bij de gelukkigen die dankzij de beurs aan de universiteit van Cambridge gaan studeren.

Samuel vander Straeten

Samuel vander Straeten“Dankzij vier jaar hard werken, maar ook dankzij een duwtje in de rug van mijn omgeving, kon ik de Fayatbeurs binnenhalen. Volgend academiejaar volg ik aan de Universiteit van Cambridge een masteropleiding in de Sociale Antropologie.

“Deze buitenlandse studie is voor mij de perfecte aanvulling op mijn opleiding Geschiedenis aan de UGent. Van in het begin heb ik me daarbij verdiept in de historische productie van kennis en discoursen over ‘subalterne’ of gemarginaliseerde groepen. Geleidelijk aan raakte ik zo geïnteresseerd in de hedendaagse omgang met het verleden van deze groepen – veeleer dan in dat verleden zélf. Het wordt immers steeds duidelijker dat ‘geschiedenis’ vandaag een centrale rol speelt in heel wat maatschappelijke discussies. Verschillende minderheidsgroepen in onze diverse samenleving kunnen zich niet terugvinden in de dominante publieke verhalen over het verleden die ze te horen krijgen op school, in de straat, op de televisie, … En dat kan voor conflict zorgen. Tijdens mijn master heb ik onderzocht waar die conflicten vandaan komen en wat ‘we’ daaraan kunnen doen. Ik heb me hierbij gefocust op Afrikaanse diasporagroepen in Europa. De geschiedkunde bleek al zeer waardevol voor de aanpak van dit vraagstuk. Het werd me tegelijkertijd duidelijk dat een diepere bottom-up connectie met de ervaringen en historische culturen van deze minderheidsgroepen ook nodig is om tot een genuanceerder begrip te kunnen komen. Een complementair antropologisch perspectief komt aan deze noodzaak tegemoet.

“De Universiteit van Cambridge heeft een zeer rijke antropologische traditie. Maar nog belangrijker: er werken toonaangevende antropologen– waaronder mijn toekomstige promotor – die zich specifiek specialiseren in de omgang met het verleden bij verschillende hedendaagse culturen. Het is een fantastische plaats om gepassioneerde en geëngageerde mensen van over de hele wereld te leren kennen, een ervaring waarvan ik de waarde al inzag tijdens mijn Erasmusverblijf aan de Sorbonne in Parijs. Door de Fayatbeurs krijg ik een unieke kans om aan een internationaal gerenommeerde instelling mijn maatschappelijke ambities en interesses verder uit te diepen.”

Mathijs Clement

Mathijs Clement“Na vier jaar Latijn en Grieks aan de UGent was het duidelijk dat ik door de oudheid gebeten was en dat ik erg graag in het vakgebied wou verder gaan. De Fayatbeurs bood mij een unieke kans: ik zou nooit op eigen kosten aan een studieavontuur in het Verenigd Koninkrijk begonnen zijn. De beurs nam niet alleen de financiële barrières weg, ze gaf mij ook het duwtje in de rug om een aanvraag in te dienen voor een universiteit als Cambridge.

“Tijdens mijn Erasmusuitwisseling in Leiden eerder dit academiejaar volgde ik het vak Classics Now, met professor Ineke Sluiter. In haar lessen verbond ze klassieke teksten met actuele onderwerpen. Het deed me beseffen hoe inzichtrijk het kan zijn om actualiteit te verbinden met de oudheid, een besef waarvan de zaadjes zeker al geplant waren tijdens mijn bacheloropleiding in Gent. Net daarom trekt Cambridge me zo aan: onderzoekers als professor Dame Mary Beard leggen er nadrukkelijk de link tussen oudheid en heden en gaan moeilijke vragen daarbij niet uit de weg. Voor die onbevangen aanpak van de klassieken kreeg professor Beard vorig jaar ook een eredoctoraat van de UGent. Wat me ook aanspreekt aan Cambridge is de inclusieve benadering van de oudheid: Classics wordt als één vakgebied beschouwd, dus zonder opsplitsing tussen taalkunde, letterkunde, geschiedenis of archeologie. Omdat mijn masterthesis zich concentreerde op de late oudheid (de periode die traditioneel met de “val” van Rome wordt geassocieerd) had ik het geluk om in Gent te ontdekken dat er ook binnen de vakgroep Geschiedenis heel erg nuttig, baanbrekend onderzoek naar die periode wordt verricht. Dat ik in Gent al kon proeven van de wisselwerking tussen vakgebieden geeft me dan ook erg veel zin om verder te gaan op het pad van interdisciplinariteit.

“De studenten Latijn en Grieks aan onze faculteit vormden een kleine, maar hechte groep studenten. Ik vond dat een voordeel en ik kijk er ook naar uit om in een nieuwe groep studenten terecht te komen die niet al te groot zal zijn. Die kleine groep zorgt ervoor dat lesgevers erg toegankelijk zijn en daardoor durfde ik het aan om mijn lesgevers te vragen om op erg korte termijn een aanbevelingsbrief te schrijven. Het lijkt misschien niet zo, maar een ‘individuele’ beurs is eigenlijk in vrij grote mate teamwerk. Ik ben heel dankbaar voor iedereen die me hielp of aanmoedigde bij de aanvraag: lesgevers en medestudenten.”

Meer info