La Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang. Archéologie du Taklamakan

Corinne Debaine-Francfort, Directrice de Recherche au CNRS

Corinne Debaine-FrancfortLa Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang, dirigée par C. Debaine-Francfort, a été la première mission à être autorisée en Chine, après 1991. La mission repose sur une coopération entre le CNRS et l’Institut d’Archéologie et du Patrimoine du Xinjiang.
Cette province du nord-ouest de la Chine se caractérise par son climat aride et désertique, avec des oasis qui jalonnent la route de la soie. La mission archéologique a travaillé sur les deltas fossiles d’une rivière dans le désert du Taklamakan, mettant au jour notamment le cimetière Nord de Keriya, datant de l’âge du bronze, le village fortifié de l’âge du fer de Djoumboulak Koum et plus de 600 autres sites.
L’exceptionnelle conservation des vestiges funéraires (corps, textiles, bois, etc.) ouvre des perspectives sur l’analyse de ces sociétés anciennes.

***

 

De Frans-Chinese archeologische missie in Xinjiang is de eerste buitenlandse onderzoeksploeg die vanaf 1991 officieel toegang kreeg tot veldonderzoek in China. Het betreft een samenwerking tussen de Franse CNRS en het Instituut voor Archeologie en Erfgoed van Xinjiang.
Het noordwesten van China wordt gekenmerkt door een droog klimaat en woestijnachtig landschap, met een reeks oasen die samen een stuk van de zogenaamde ‘Zijderoute’ vormen. Het onderzoek concentreerde zich onder andere op de drooggevallen delta van de rivier Kerya die in de Taklamakan woestijn uitmondde, en bracht op die manier een bronstijdgrafveld aan het licht op de site Keriya, de versterkte ijzertijdnederzetting van Djoumboulak Koun, en nog meer dan zeshonderd andere vindplaatsen.
De uitzonderlijk goede conservering van organische resten uit de graven (mummies, textiel, hout, enz.) opent nieuwe mogelijkheden voor het onderzoek naar deze oude samenlevingen.

 

  • Woensdag 14 februari 2018, om  19.30 u. stipt.
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, Auditorium 2 Franz Cumont