Beleidscommissie

De beleidscommissie stelt jaarlijks een facultair beleidsplan voor aan de faculteitsraad. Dit beleidsplan bevat de strategische keuzes die de faculteit maakt voor de volgende jaren en de verdeling van de personeelspunten waarover de faculteit jaarlijks kan beschikken.

De beleidscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende vakgroepen en de verschillende geledingen binnen de faculteit en komt maandelijks samen.