Uitwisselingsvoorwaarden

Voorwaarden voor uitwisseling tijdens je derde bachelorjaar

Afrikaanse talen en culturen

 • Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben na de tweede zittijd van het voorafgaande jaar.
 • Een promotor en discipline voor je bachelorproef gekozen hebben voor je vertrekt.

Archeologie

 • Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben na de tweede zittijd van het voorafgaande jaar.

Geschiedenis

 • 105 credits van Ba1 en Ba2 behaald hebben waaronder verplicht de beide vakken HP2. De beide vakken heuristiek moeten gevolgd zijn.

Kunstwetenschappen

 • Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben na de tweede zittijd van het voorafgaande jaar.

Oosterse Talen en Culturen

Arabistiek en islamkunde

 • 105 credits behaald hebben waaronder verplicht alle algemene en afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen Arabistiek & Islamkunde uit BA1 en BA2

India

 • 105 credits behaald hebben waaronder verplicht Sanskrit I tem IV en Hindi I tem IV

China

 • Geslaagd zijn voor Klassiek Chinees I tem IV en Modern Chinees I tem IV.

Japan

 • 105 credits behaald hebben waaronder verplicht Klassiek Japans I tem IV en Modern Japans I tem IV.

Oost-Europese talen en culturen

 • Minstens 108 credits van BA1 en Ba2 verworven hebben na de tweede zittijd van het voorafgaande jaar.
 • Geslaagd zijn voor Russisch III en Bulgaars II .

Taal-en Letterkunde

 • Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben na de tweede zittijd van het voorafgaande jaar.

Toegepaste Taalkunde

 • Minstens 108 credits van BA1 en Ba2 verworven hebben na de tweede zittijd van het voorafgaande jaar.

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

 • Minstens 105 credits van Ba1 en Ba2 verworven hebben na de tweede zittijd van het voorafgaande jaar.
 • Studenten moraalwetenschappen moeten verplicht het vak statistiek behaald hebben.

Voorwaarden voor uitwisseling tijdens je master

African Studies

Als masterstudent African Studies kan je in het 2e semester op uitwisseling gaan. Om te kunnen vertrekken moet je geslaagd zijn voor de bacheloropleiding.

Oosterse Talen en Culturen

Binnen alle afstudeerrichtingen van de opleiding Oosterse talen en culturen kan je ook (nog eens) tijdens je master op uitwisseling.
Om te kunnen vertrekken moet je geslaagd zijn voor alle bachelorvakken en de taalvakken uit het 1ste masterjaar.

Tijdens welk semester kan je vertrekken?

 • Midden Oosten Studies: semester 3
 • China: semester 3 of semester 3 en 4
 • India: semester 3 of semester 3 en 4
 • Japan: semester 3 of semester 3 en 4

Taal-en Letterkunde

Als masterstudent Taal- en  Letterkunde kan je (opnieuw) op uitwisseling gaan. Als je een GIT-traject volgt waarbij je bachelor en master combineert, kan je vertrekken als je nog maximaal 15 credits van de bachelor moeten behalen. Deze 15 credits mogen geen vakken zijn uit semester 1 die je nog nooit gevolgd hebt.