Niet deelnemen aan een examen

Uitschrijven

Je kan via de online tool ABSENT laten weten dat je niet wenst deel te nemen aan het examen. Door ongegrond (geen ziekte, ongeval, overmacht of quarantaine) niet deel te nemen aan een examen verlies je de mogelijkheid om aan een inhaalexamen of inhaalactiviteit deel te nemen. Indien je in de tweedekansexamenperiode niet slaagt voor het vak, worden deze studiepunten afgetrokken van je leerkrediet. Je GIT-mogelijkheden volgend academiejaar (omvang van de GIT, bindende voorwaarden) worden beperkt. Voor vragen over studieplanning of heroriëntering kan je terecht bij de studiebegeleiders en trajectbegeleiders.

'Geattesteerde afwezigheid’ melden

 • Laad bij ziekte, ongeval of overmacht niet later dan drie werkdagen na het betrokken examen een (medisch) attest op in de online tool ABSENT.
 • Contacteer ten laatste op de dag van je examen de verantwoordelijk lesgever via de ABSENT-tool om binnen de reguliere examenperiode een inhaalmoment af te spreken.
  Bij overmacht oordeelt de lesgever of de afwezigheid gegrond is. In het geval van een inhaalexamen kan de examenvorm zoals die op de studiefiche vermeld wordt, wijzigen. In overleg met de lesgever wordt binnen dezelfde examenperiode een nieuwe examenafspraak bepaald.
 • Werkwijze voor niet-UGent vakken:
  • Bezorg een medisch attest aan fsa.lw@ugent.be, met de verantwoordelijke lesgever in cc.
  • Contacteer ten laatste op de dag van je examen de verantwoordelijk lesgever via e-mail om een inhaalmoment af te spreken.

Overlapping

 • Indien je een overlapping hebt of twee of meer examens op dezelfde dag hebt, dan kan je een inhaalexamen aanvragen via de ABSENT-tool.
 • Contacteer in de eerste plaats de lesgever van het vak dat je als keuzevak/minorvak opneemt. In geval van een GIT: bij overlap dient voorrang gegeven te worden aan het opleidingsonderdeel dat het vroegst in je modeltraject geprogrammeerd is.
Gegronde redenen voor het aanvragen van een inhaalexamen kan je terugvinden in het Onderwijs- en Examenreglement -artikel 75