Stappenplan voor een geslaagd tweede semester (Ba1-studenten Toegepaste Taalkunde)

Stap 1: ga naar de feedback voor elk vak waarvoor je geen credit (= 10/20 of meer) hebt behaald

Er wordt voor elk vak feedback voorzien op vastgelegde data en uren. Soms wordt ook nog extra info gegeven via het vak op Ufora. Tijdens de feedback toont de lesgever op je kopij wat er fout is gegaan en hoe je dat de volgende keer kan verbeteren of bijsturen. Je ziet hoe je examen is gecorrigeerd, hoe een goed antwoord eruit kan zien, welke onderdelen van het examen (meerkeuzevragen, open vragen, oefeningen, …) je goed hebt opgelost. Neem papier mee naar de feedback en schrijf op wat je uit de bespreking leert, zodat je dat later nog eens kan nalezen.

Stap 2: evalueer waar het fout is gegaan tijdens het studieproces

Bekijk de 4 stappen in de brochure ‘Efficiënter studeren'. Schrijf bij elke stap op wat je anders of niet hebt gedaan, waar je ontspoorde. Beslis wat je anders aan moet pakken in het tweede semester. Vaak is het zo dat studenten voor de examens niet zijn toegekomen aan de fase van het herhalen of ophalen van informatie, misschien moet je daar in je studie- en blokplanning in het tweede semester meer rekening mee houden.

Op maandag 10 februari organiseren de trajectbegeleider (Anne Verwaeren) en studiebegeleider (Annik De Geest) een sessie traject- en studiebegeleiding om jullie eerste vragen over de examenresultaten te beantwoorden. Zij zullen al je opties toelichten en opnieuw stilstaan bij je studiemethode.
Deze infosessie vindt plaats in auditorium 5 Jeanne Wiemer in Blandijnberg 2, aansluitend op de les 'Wereldgeschiedenis'. 

Stap 3: maak een planning voor het tweede semester

Bekijk eerst hoe het tweede semester is opgebouwd via de academische kalender. Maak een semesterplanning en op basis daarvan gaandeweg weekplanningen. Het tweede semester is gelukkig iets comfortabeler doordat jullie na week 8 twee weken paasreces hebben om te studeren en te ontspannen.
Lukt het niet om je aan die planning te houden?  Ga dan naar een van de sessies studiebegeleiding die de studiebegeleider ook in het tweede semester zal organiseren en vraag daar om raad en hulp.

Stap 4: individueel adviesgesprek bij de studiebegeleider

Heb je nog andere of meer persoonlijke vragen over studiemethode of –planning? Of zit er iets in de weg wat je wil bespreken onder vier ogen? Maak dan een afspraak met de studiebegeleider via en vermeld meteen je lesvrije momenten. Ze zal je zo snel mogelijk een afspraak voorstellen.

Stap 5: heb je specifieke problemen?

Kamp je met uitstelgedrag, faalangst, gepieker, paniekaanvallen, slaapproblemen, angsten, dyslexie, dysorthografie of AD(H)D? De Afdeling Studieadvies van de UGent biedt specifieke workshops aan om je hierbij te helpen. De trainingen die de studentenpsychologen aanbieden zijn gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Inschrijven is mogelijk vanaf 13 februari, sommige sessies lopen snel vol.

Heb je een leerstoornis of een functiebeperking of ben je chronisch ziek en heb je nog geen Bijzonder Statuut aangevraagd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Charlotte De Lange van het Aanspreekpunt Student en functiebeperking.

Tot slot: twijfel je na de feedback of je je huidige opleiding wel wil voortzetten ? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de traject- of studiebegeleider voor een gesprek, het is immers vanwege leerkrediet  en studievoortgang niet verstandig je keuze te lang uit te stellen. 

Het kan ook zinvol zijn de trajectbegeleider te contacteren van de opleiding waarnaar je misschien wil overstappen, hij of zij kan je vertellen voor welke vakken je daar nog kan inschrijven.

Veel goede moed en altijd welkom!

Annik De Geest
Studiebegeleider

Anne Verwaeren

Trajectbegeleider